Izražavamo veliku žalost što Vas obavještavamo da nas je dugogodišnji član Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i jedan od pionira krajobrazne arhitekture, uvaženi, Muzafer Bračkovic napustio nakon duge bolesti. Njegovo nasljeđe je vidljivo diljem naše obale, a posebno na prostoru Dubrovačke regije gdje je ostavio duboki trag u krajobrazu. Baveći se strukom otvorio je i utabao putove mladim generacijama i na tome mu velika hvala.

Muzafer Bračković, dipl. ing. hortikulture diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu, smjer Pejzažna arhitektura. Postao je ovlašteni krajobrazni arhitekt 1978. te bio i aktivni član IFLA-e, International Federation of Landscape Architect.

Muzafer Bračković bio je u razdoblju od 1991. – 1997. u Upravnom odboru Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata zajedno sa mr.sc. Sonjom Jurković, dipl.ing.arh., koja je tada bila predsjednica, mr.sc. Brankom Anićić, dipl.ing.agr., tadašnjom tajnicom te ostalim članovima Upravnog odbora HDKA, a koji su činili: Dražen Grgurević, dipl.ing.šum., Dragutin Kiš, dipl.ing.šum., Franka Odak, dipl.ing.arh. i r.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejz.arh.

Naš uvaženi krajobrazni arhitekt, dao je velik doprinos stvaranju našeg matičnog udruženja te od tada aktivno sudjelovao u promociji i očuvanje krajobrazne i kulturne baštine. Njegov doprinos struci ostat će poticaj za naš aktivniji rad, kako bismo očuvali temelje stvaranja u kojima je sudjelovao, a generacijama iza nas ostat će njegova poruka i znanje u području krajobrazne arhitekture.

 

Upravni odbor HDKA