Na temelju članka 39. i 74. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11 i 12/13), sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 152/13 i 39/14) i Odluci o provedbi postupka javne nabave (KLASA: 030-01/16-0002/14 URBROJ: 522-02/2-3-16-2) Ministarstvo branitelja objavljuje javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni

N A T J E Č A J za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog rješenja spomen – obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 07/2016‐JN
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 33‐16/OK‐LAUK/NJN

Navedeni javni natječaj otvoren je u razdoblju od 04. listopada do 05. prosinca 2016. godine.

Program natječaja te Uvjeti natječaja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.gov.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na internetskim stranicama „Narodnih novina“ d.d.

VIŠE INFORMACIJA I NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU PREUZMITE NA WEBU MINISTARSTVA BRANITELJA – NATJEČAJ