Koliko dobro poznajemo biljke koje planiramo i koje sadimo u parkovima i drugim zelenim površinama?
Većina projektanata i kolega koji se bave održavanjem reći će da odlično poznaju njihove estetsko-dekorativne karakteristike, boju cvijeta, oblik krošnje, visinu rasta i dr., kao i njihovu ekološku ulogu, što predstavlja osnovu za izradu projekta i uspješno održavanje.

Međutim, na potpitanje mogu li te iste biljke predstavljati i potencijalnu opasnost za korisnike i koliki je rizik od njihovog korištenja, vrlo mali broj će moći dati precizan i jasan odgovor.
U zonama dječje igre nisu opasne samo biljke čiji su dijelovi otrovni. Veliku prijetnju predstavljaju i one vrste biljaka koje su sklone vjetroizvalama, koje imaju suhe grane, veliko i oštro trnje, teške plodove, ali i medonosne i alergene vrste. Čak i one biljke koje nisu prepoznate u prethodnom opisu mogu biti izvor opasnosti ako se adekvatno ne održavaju, ako im se zbog iskopa reducira korijenov sustav ili ako im se ne orezuju viseće grane na propisanu visinu.

Više o biljkama koje nisu za sadnju u i uz dječja ugrališta reći će pejzažni arhitekt Uroš Brzaković.

Uroš Brzaković rođen je 1970. godine u Loznici (Srbija) gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Šumarski fakultet, Odsjek za pejzažnu arhitekturu, završio je u Beogradu 1996. godine.

Od 1998. godine zaposlen je u Naftnoj industriji Srbije kao specijalist za uređenje zelenih površina, zatim kao stručni koordinator za zaštitu okoliša te HSE kordinator, a danas radi kao koordinator za upravljanje rizicima.
Kao aktivni član Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, od 2005. do 2013. godine obavljao je dužnost Potpredsjednika UPAS-a. Osnivač je i urednik Magazina pejzažna arhitektura – MAPA, koji je objavljivan od 2005. – 2007. godine. Autor je I. te koautor II, III, IV i V Salona pejzažne arhitekture u Beogradu. Autor je više standarda iz područja pejzažne arhitekture i sigurnosti i zdravlja na radu te priručnika Inspekcijski pregledi prostora za igru djece. Tijekom karijere sudjelovao je na projektiranju, nadzoru i izvedbi više desetaka objekata krajobrazne arhtekture. Certificirani je inspektor za prostore za igru djece. Osnivač je i predsjednik udruženja Centar za sprečavanje nesreća.