Na natječaju projekta Ars Publicae za idejno rješenje nove zagrebačke česme prvu nagradu osvojio je rad “Vodek” autora Nere Nejašmić Kozina i Petra Kozine iz PIN-a, drugu nagradu dobio je rad Dragomira Šuke, a treću nagradu prijedlog autorske skupine B!RO koju čine Saša Košuta, Mario Kralj i Dora Lončarić.

Natječaj za idejno rješenje nove zagrebačke česme bio je raspisan u okviru ovogodišnjeg programa “VODA I JAVNI PROSTOR” projekta “Ars Publicae” Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) i u suradnji s platformom 1POSTOZAGRAD u okviru procesa zagovaranja veće dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba.

Natječajem se nastoji lansirati ideju nove zagrebačke česme, odnosno ukazati na potrebu veće dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru grada kroz mrežu javnih i za Zagreb posebno oblikovanih česmi koje bi dizajnom bile prilagođene suvremenim potrebama, svim dobnim skupinama te životinjama.

Natječaj u okviru skromnog umjetničkog projekta nema namjeru ponuditi finalno rješenje koje bi se implementiralo, već potaknuti Grad da na temelju kvalitetnoga programa, u odgovarajućim uvjetima i s kompetentnim žirijem sam raspiše natječaj za idejno rješenje nove zagrebačke česme i krene u realizaciju mreže javnih česmi.
Nove bi česme svakako trebale biti suvremeno oblikovane, jedinstvene i prepoznatljive za Zagreb. Time bi, s jedne strane, grad bio opremljen sadržajem koji spada u standardnu opremu javnih prostora, s druge bio bi manifestiran dizajnerski potencijal oblikovanja komunalne opreme koja ulazi u javni prostor grada (a nasuprot trendu slabih kataloških rješenja), i s treće strane, takva mreža dodatno bi afirmirala vodu kao javno dobro.

Na natječaj je pristiglo 17 prijedloga.

Odluku o nagrađenim prijedlozima donio je žiri u sastavu Dorja Benussi, mag.art., produkt dizajnerica; Ana Elizabet, mag.art, vizualna umjetnica i Tomislav Soldo, mr.sc., arhitekt sa specijalizacijom za javne prostore.

Odabir najkvalitetnijih među pristiglim radovima temeljio se na kombinaciji i uravnoteženosti između: oblikovanja tj. forme i predloženih materijala, funkcije i mogućnosti korištenja i doživljaja pri korištenju samih korisnika svih profila, razrađenosti prijedloga, mogućnosti njegove implementacije u (bilo koji) javni gradski prostor te potencijala, odnosno mogućnosti dodatne razrade s ciljem udovoljavanja svih prethodno navedenih kriterija.

Žiri je prvom nagradom nagradio prijedlog naslovljen:

“VODEK” autora NERE NEJAŠMIĆ KOZINA i PETRA KOZINE/ PIN

Racionalno i lako provedivo rješenje, primijenjivo na različite gradske prostore. Dobro promišljanje pristupa vodi za različite korisnike, jedan glavni vodni priključak na tri razine. Prijedlog je ponudio mogućnost razrade kroz implementaciju različitih materijala i oslikavanja tijela česme kao i dodatnog info sadržaja sugeriranog prijedlogom česmi kao info punktova o zagrebačkim temama vezanim uz vodu (npr. priča o Manduševcu ili priče o gradskim potocima koji su utjecali na urbanizam grada itd). Prijedlog također uvodi odličan novi termin: Vodek.
Prvonaggrađenom prijedlogu pripala je nagrada u iznosu od 4 500 kn brutto.

Drugom nagradom žiri je nagradio prijedlog autora DRAGOMIRA ŠUKE

Primjer centralnog prostornog akcenta kroz monumentalniju, ali minimalističku linijsku formu prilagođenu različitim potrebama korisnika. Adekvatniji za veće gradske prostore i parkove nego za javne površine užeg gradskog centra. Ispunjavajući paralelno sve uvjete natječaja, centralno rješenje vizualno pragmatično rezimira karakter i taktilnost vode.

Treće mjesto dodijeljeno je prijedlogu autorskog tima B!RO (SAŠA KOŠUTA, MARIO KRALJ, DORA LONČARIĆ)

 

Kompozicijski zanimljivo i konceptualno dopadljivo – “svaki korisnik svoja zdjelica”. Dominantnom skupturalnom vertikalom predmeta kao i površinom koju zauzima primjenjiviji je također kao centralno rješenje i univerzalni komad nekog parka ili trga, a manje zamislivo kao rješenje koje se repetira u gradskom prostoru s obzirom na preksponiranost vertikala.

Svi na natječaj pristigli natječajni prijedlozi bit će izloženi na tribini na temu nove zagrebačke česme koja će se u organizaciji projekta Ars Publicae dogoditi krajem mjeseca listopada, a detalji će biti objavljeni naknadno.

U ovom trenutku otvorenom ostaje mogućnost realizacije jedne česme po prvonagrađenom rješenju na nekoj od lokacija u gradu u budućnosti.
U daljnjem zagovaračkom procesu potrebe službenog gradskog natječaja za idejno rješenje nove zagrebačke česme, predložit ćemo da se nagrađeni autori i autorice uključe kao pozvani sudionici natječaja.

Organizatori zahvaljuju članovima žirija te svim autorima i autoricama koji su sudjelovali na natječaju, a nagrađenima čestitamo.

O projektu:
Projekt Ars Publicae pokrenut je 2010. godine u Zagrebu, a primarno se bavi pitanjima umjetničkoga sadržaja u javnom prostoru te javnim prostorom općenito.
Programom “VODA I JAVNI PROSTOR” u 2016. godini u fokusu je pitanje (ne)dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba, voda kao element javnog prostora te općenito voda kao javno dobro.
Cilj programa je afirmacija, zagovaranje i podizanje kvalitete javnog prostora i oblikovanja grada posredstvom suvremene umjetničke, kulturne i refleksivne produkcije te poticanje umjetničkih intervencija i performativnih akcija s namjerom propitivanja i utjecanja na prostorne politike, poimanje javnog dobra, načina na koji nastaje izgrađeni okoliš, te planiranje njegovog oblika i sadržaja.
Projekt je jedinstven u RH po kombiniranju kulturno-umjetničkog i istraživačkog rada s aktivističkim djelovanjem i zagovaranjem javnih dobara pred javnom upravom, što se provodi u suradnji s volonterskom platformom 1POSTOZAGRAD. Ove godine pokrenut niz konkretnih incijativa za veću dostupnost besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba (i Šibenika) i to kroz incijative za ponovno vraćanje u funkciju postojećih neispravnih česmi te postavljanje novih na ciljanim lokacijama (npr. na savskom nasipu kao popularnoj rekreacijskoj zoni).

Autor programa i voditelj projekta Ars Publicae: Saša Šimpraga
Suradnice: Antonija Komazlić, Sonja Leboš

Podrška projektu Ars Publicae u 2016: Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb. Znatan dio rada na projektu provodi se kroz počasni rad tj. volonterski.

Primjere zagrebačkih česmi potražite ovdje.
Tekst Saše Šimprage o javnim česmama u Zagrebu pročitajte ovdje.

Izvor: vizkultura.hr, 14.10.2016.