Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poduzima sve kako bi se smanjio pritisak na Nacionalni park Plitvička jezera i otklonili prigovori UNESCO-a te ističemo da su u ovom trenutku navodi da parku prijeti izbacivanje s popisa svjetske baštine UNESCO-a neutemeljeni.

Nacionalni park Plitvička jezera je najpoznatija prirodna vizura Hrvatske u svjetskim razmjerima i jedno od biološki i geomorfološki najbogatijih područja Republike Hrvatske. Njegovo očuvanje predstavlja javni interes Republike Hrvatske.

Na žalost, dugogodišnja praksa toleriranja pretjerane turističke eksploatacije i izgradnje na tom području dovela je do ugroze ovog zaštićenog prirodnog područja na što je pažnju skrenuo i UNESCO.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je svjesno problema u kojima se nalazi Nacionalni park Plitvička jezera kao i preporuka Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a te se u posljednjih pola godine intenzivno radi na njihovu rješavanju u suradnji sa Javnom ustanovom Nacionalni park Plitvička jezera i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja.

Cilj nam je učinkovita zaštita Nacionalnog parka Plitvička jezera te smanjenje kako broja posjetitelja tako i pojačane izgradnje objekata.
Uspostavljena je kvalitetna međuresorna suradnja kako bi se iznašlo zajedničko rješenje za sva ključna pitanja, uključujući intenzitet izdavanja građevinskih dozvola i njihovu zakonitost, kvalitetu prostornog plana i potrebu za izmjenom istog, kao i trenutno važeću zakonsku proceduru za izdavanje građevinskih dozvola u nacionalnim parkovima.

Također, prema preporuci Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a Ministarstvo je u reaktivnu monitoring misiju pozvalo IUCN (Međunarodna unija za očuvanje prirode koja provodi stručne evaluacije za UNESCO) s ciljem dobivanja objektivnog mišljenja o stanju u parku te utvrđivanju optimalnih rješenja.

Nacionalni park Plitvička jezera dio je naše i svjetske prirodne baštine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u potpunosti je posvećeno dugoročnom očuvanju Plitvičkih jezera te još jednom ističemo da u ovom trenutku nema govora o izbacivanju parka s popisa svjetske baštine UNESCO-a.

Foto:np-plitvicka-jezera.hr

Izvor:mzoip.hr4.11.2016.