Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević donio je Odluku o započinjanju postupka koja je objavljena na mrežnoj stranici ministarstva 22. studenoga 2016. godine.

Strateška studija izrađuje se za Prostorni plan Parka prirode Papuk, čiji je nositelj izrade Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donio je na sjednici 23. travnja 1999. godine, Odluku o proglašenju Zakona o proglašenju Parka prirode Papuk (NN 45/1999), u ukupnoj površini od 336 km2.

Na temelju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (‘Narodne novine’ broj 50/1999), utvrđen je prioritet izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja a osobito izrada prostornih planova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Nadalje, sukladno odredbi članka 68. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (‘Narodne novine’ broj 153/2013), prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode.

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije u pisanom obliku do 27. prosinca 2016. godine na adresu: Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb ili na adresu e-pošte: papuk.sadrzaj.studije@mgipu.hr.

Izvor:mgipu.hr2.12.2016.