cam06157Vrtovi našega grada: Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja
Autor: Valentina Gulin Zrnić i Tihana Rubić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo – Parkticipacija
Godina izdanja: 2015.

Urbano vrtlarenje dio je globalnog pokreta kojim se afirmira uzgoj hrane u gradovima, izgradnja lokalnih zajednica, osnaživanje uloge civilne scene i građanske participacije u procesima donošenja odluka, održivo upravljanje javnim prostorima, ekonomija temeljena na razmjeni i solidarnosti među akterima te brizi prema okolišu i prirodnim resursima. Ova knjiga okuplja radove pisane iz pera znanstvenika i društveno-ekološki angažiranih praktičara, a pripremana je s idejom bilježenja, analize i interpretacije fenomena i procesa koji se odvijaju u aktualnom i recentnom urbanom kontekstu.

Doprinos knjizi dala je naša krajobrazna arhitektica, Marina Butorac u vidu svog članka pod nazivom: “Ekološko-edukativni vrt Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka”

Autori u knjizi: Ozren Biti, Marina Blagaić, Marina Butorac, Marin Cvitanović, Sandra Dobrić, Josip Dujmović, Marta Gregorčič, Valentina Gulin Zrnić, Goran Hanžek, Renata Jambrešić Kirin, Sven Janovski, Antonija Komazlić, Sonja Leboš, Aleksandar Lukić, Tonka Maleković, Suzana Marjanić, Miranda Novak, Olga Orlić, Dražena Pavlović Lučić, Vanja Radovanović, Tihana Rubić, Lana Slavuj Borčić, Igor Toš, Zrnka Trajkov

Link za pristup e-knjizi u pdf formatu:
Citymaking.eu