Natječaj za koncept izrade projektnoga rješenja istočnoga dijela parka Great Bagry u poljskom gradu Krakowu na temu Little Croatia otvoren je za sve studente Agronomskoga fakulteta, diplomskoga studija Krajobrazna arhitektura i studente diplomskoga studija Arhitektonskoga fakulteta.

Zamišljeno je da će dio istočnoga dijela parka biti oblikovan prema granicama Republike Hrvatske koji će ujedno biti edukacijski put sa sadržajnim informacijama o našoj zemlji. Na Natječaju će sudjelovati 10 studenata iz Krakowa (Cracow University of Technology) i 10 studenata iz Hrvatske (5 studenata Sveučilišta u Zagrebu i 5 studenata Sveučilišta u Splitu).

Cjelokupni program izrade projektnoga rješenja održavat će se od 26. ožujka do 1. travnja 2017. u Krakowu, a organizatori su Board of Greenery – Krakow, Department of Landscape Architecture Krakow – University of Technology, počasni konzul Republike Hrvatske u Krakowu Pavel Włodarczyk i Sveučilište u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Krakowa, prof. Jaceka Majchrowskoga.

U prijavi je potrebno dostaviti:
• motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
• Europass životopis na engleskom jeziku
• potvrda o upisanoj akademskoj godini 2016./2017.

Rok za dostavu prijave je 17. veljače 2017.

Prijave za Agronomski fakultet dostavljaju se u Ured za međunarodne odnose (UMO), V. paviljon, 3. kat, Svetošimunska 25.
Prijave za Arhitektonski fakultet dostavljaju se u Studentsku referadu (prizemlje) do 13 sati, fra Andrije Kačića Miošića 26.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Nakon prikupljanja prijava formirat će se povjerenstva za odabir na Agronomskom i Arhitektonskom fakultetu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, odnosno nadležni prorektor. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Svi troškovi boravka u Poljskoj pokriveni su od strane organizatora, a troškove prijevoza zrakoplovom pokriva Sveučilište u Zagrebu.

Program boravka hrvatskih studenata u Krakowu

Dodatne informacije:
Ivana Prosinečki, dipl. ing., Ured za međunarodne odnose, telefon: +385 1 239 4043, e-mail: umo@agr.hr

Photo: Radostina Ruseva
izvor:unizg.hr, 13.2.2017.