Hrvatska komora arhitekata, kao krovna strukovna organizacija arhitekata, koja broji preko 3200 članova, organizira trodnevni stručni skup Dani arhitekata 1.0 koji će se održati od 11. do 13. svibnja 2017. godine u hotelu Lone u Rovinju.

Cilj je da Dani arhitekata postanu centralno mjesto gdje će se jedanput godišnje prezentirati i raspravljati značajne stručne i profesionalne teme za rad arhitekata u Hrvatskoj i EU-u.
Centralna tema prvih Dana arhitekata, zajednički nazivnik svih stručnih predavanja i okruglih stolova je BUDUĆNOST arhitektonske i urbanističke djelatnosti u Hrvatskoj.

U okviru teme BUDUĆNOST prezentirat će se sljedeća područja: zakonodavstvo, urbanizam, arhitektura i digitalno doba, arhitektura i energetsko doba te tema arhitekti i poslovna praksa.

PROGRAM
PRIJAVNICA
//više//

Izvor: dani.arhitekti-hka.hr, 12.3.2017.