Park Podpinjol smješten je u zaštićenoj povijesnoj zoni grada Rijeka. Nakon sanitarne sječe, otkriveni su vrijedni ostaci povijesne strukture parka i prepoznat je njegov boravišni potencijal.

U sklopu suradnje studija Krajobrazna arhitektura s KBC Rijeka i tvrtkom Takeda Pharmaceuticals, petnaest studenata druge godine diplomskog studija Krajobrazna arhitektura, podijeljeni u četiri grupe, pod mentorstvom doc.dr.sc. Ive Rechner Dika i prof.art. Stanka Stergaršeka, d.i.a., izradili su u sklopu redovite nastave – stručni projekt, četiri idejna rješenja krajobraznog uređenja parka Podpinjol u KBC Rijeka.


Javna prezentacija studentskih projekata, održana u KBC Rijeka 27. veljače i tada otvorena izložba, osnova su za diskusiju i formiranje projektnog zadatka za konačno rješenje parka. Krajobrazni projekt parka će izraditi Agronomski fakultet – Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost i to uz sudjelovanje dijela uključenih studenata. Na taj način ponovno se pružila prilika da se studente suoči sa stvarnim zadatkom, s radom u timu, s problemom javne prezentacije svog rada, a isto tako da ih se na kraju uključi i u stručni rad Zavoda.


Prezentacija i izložba pobudili su veliki interes zaposlenih, udruga pacijenata i gradskih i županijskih nadležnih tijela. Tako Konzervatorski odjel u Rijeci, pročelnica dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, d.i.a., potaknuta tim događajma u službenom mišljenju, između ostalog, piše: „povodom izložbe idejnih rješenja krajobraznog uređenja parka Podpinjol u prostorijama KBC-a Rijeka, želimo ovim putem pohvaliti inicijativu da se uređenje parka Podpinjol povjeri stručnjacima – krajobraznim arhitektima, da se pri tome da mogućnost realizacije ideja studentima krajobrazne arhitekture, organizira izložba studentskih rješenja i time u javnosti popularizira još uvijek nedovoljno poznata struka ali i da se pruži primjer ispravnog postupanja.“


Izložba je trebala trajati do 10. ožujka, ali je zbog ineresa publike produžena do 31. ožujka.

Više o studentskim radovima i izložbi projekata pogledajte u pdf brošuri:
https://issuu.com/landscape_architecture_zagreb/docs/park_podpinjol-rijeka_la-zagreb

Studentske 3d prezentacije – kratke filmove možete vidjeti na kanalu YouTube:
Grupa UVIKONTRA https://youtu.be/cVNPlbFpk5M
Maja Gostrec, Marija Klisura, Beatrica Perkec

Grupa KOI https://youtu.be/kE1oytX2BOs
Josip Grgurević, Ana Knežević, Dijana Krišto, Mira Medović

Grupa INDUSTRIJA https://youtu.be/L34fc69-fNk
Marko Kuničić, Leon Lipovac, Martina Rimac, Jan Vrabec

Grupa KRUG
Nora Dimter, Ozana Palić, Filipa Rajič, Vitoria Šokec Plepelić

Link – Agronomski fakultet:
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/1563/izlo%C5%BEba_studentskih_radova_park_podpinjol_u_kbc_rijeka

Link – KBC Rijeka: http://kbc-rijeka.hr/predstavljena-rjesenja-krajobraznog-uredenje-parka-podpinjol/