Poštovani/a,

pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju!

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata (HDKA) provodi istraživanje o profesionalnom položaju i iskustvima te zadovoljstvu strukom krajobraznih arhitekata i arhitektica. Cilj istraživanja je utvrditi radni status krajobraznih arhitekata/ica u Republici Hrvatskoj, mišljenje krajobraznih arhitekata/ica o stanju krajobrazne arhitekture kao struke te zadovoljstvu krajobraznih arhitekata/ica stanjem na tržištu rada i strukovnim organizacijama koje ih zastupaju.
Ovo je prvo takvo istraživanje u Hrvatskoj i time iznimno važno za krajobraznu struku.

Vaši iskreni i cjeloviti odgovori su ključni za kvalitetno istraživanje na temelju kojega možemo utvrditi položaj, mišljenja i potrebe krajobraznih stručnjaka i stručnjakinja u Hrvatskoj. Na temelju rezultata istraživanja planiramo poduzeti konkretne mjere za poboljšanje statusa krajobraznih arhitekata/ica, stoga Vas molimo da iskreno i u potpunosti odgovorite na pitanja.

Anketa je anonimna i podaci će se koristiti samo skupno i u svrhu analize stanja u struci te će po završetku istraživanja biti prezentirani na web stranicama HDKA (www.hdka.hr).

Hvala Vam na trudu i molimo proslijedite kolegama/icama!

Link-ANKETA O PROFESIONALNOM POLOŽAJU KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA I ARHITEKTICA U HRVATSKOJ