Obavještavamo vas da će se u organizaciji Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije održati V. međunarodni stručni skup „PEJZAŽ-KRAJINA-KRAJOBRAZ“, sa temom „Pejzažno uređenje u funkciji unapređenja kvaliteta i promocije turističkog potencijala“ u petak 18. svibnja 2018. godine u Hotelu „LifeDesign“, Balkanska 18, u Beogradu.

„Pejzaž-Krajina-Krajobraz“ je zajednički stručni skup Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, Društva krajinskih arhitektov Slovenije i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. Skup se održava svake godine u različitoj zemlji (Srbiji, Sloveniji ili Hrvatskoj).

Očekujemo vaš dolazak!

PROGRAM