Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poziva Vas na stručno predavanje i terenski obilazak pod nazivom “Od sirovine do proizvoda u krajobraznoj arhitekturi” koje će se održati 22.5.2018. od 9:00 do 16:00 sati u Samoboru.

U sklopu edukacije predviđa se stručni obilazak kamenoloma “Škrobotnik” sa predavanjem mr.sc. Viktora Bungića, rukovoditelja eksploatacije i oplemenjivanja mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju “Škrobotnik”.
Nakon predavanja i obilaska kamenoloma, održat će se još dva predavanja, od toga će jedno održati krajobrazni arhitekt, član Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, gdin. Stjepko Golubić, mag.ing.prosp.arch. na temu “Pejsažna sanacija i prenamjena kamenoloma”.

U nastavku je detaljan program.
(U slučaju promjena, svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni. HDKA zadržava pravo izmjene programa.)

Radujemo se Vašem dolasku.
HDKA

 

Program pdf.

Prijavnica doc.