Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poslalo je nedavno reakciju na uvjete u urbanističko-arhitektonskom natječaju dijela Strossmayerovog šetališta u Crikvenici, što možete pogledati u nastavku. Zaprimljen je službeni odgovor:

“Zaprimili smo Vašu primjedbu vezanu uz sudjelovanej na javnom, otvorenom, anonimnom, projektnom natječaju za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja dijela Strossmayerovog šetališta u Crikvenici, kojom smatrate upitnim sudjelovanje krajobraznih arhitekata u izradi natječajnih radova. Sa dostavljenim primjedbama upoznali smo sve članove Ocjenjivačkog suda koje je u isti imenova Gradonačelnik Grada Crikvenice zaključkom od 5. prosinca 2017. godine, a u suradnji s Provoditeljem ovog natječaja, gospodinom Miljenkom Bernfestom, dipl.ing.arh.

Svi članovi Ocjenjivačkog suda mišljenja su da nema zaprema da krajobrazni arhitekti sudjeluju u ovom natječaju, te da autor krajobraznog rješenja u natječajnom radu svakako može biti krajobrazni arhitekt, uz napomenud a jedan od autora rješenja mora biti ovlašteni arhitekt. Vezano uz prijedlog imenovanja krajobraznog arhitekta u Ocjenjivački sud, mišljenja smo da isto nije ključno za rad samog Ocjenjivačkog suda u ovom natječaju, a kako je isti već imenova, te je provedba natječaja započela, takva vrsta izmjena značajno bi usporila proceduru provedbe. U svakom pogledu podržavamo dobru suradnju između arhitekata i krajobraznih arhitekata, sa željom za daljnjom suradnjom međusobnom suradnjom, kako na ovom natječaju, tako i na svim budućim natječajima sve u svrhu nastajanja kvalitetetnih rješenja u oblikovanju prostora.”

Grad Crikvenica, 12. lipanj 2018.

 

Praksa zapostavljanja struke krajobraznog arhitekta u javnim natječajima, aktualan je problem koji diskriminaciji stučnjaka te posljedično i loših investicija. Ovaj natječaj samo je još jedan u nizu, i vjerujemo da će se pozitivna praksa koju provode neka društva arhitekata uvrštavajući krajobrazne arhitetke u ocjenjivačke sudove, nastaviti i u ovom primjeru.

HDKA