Dragi članovi/ce,

na inicijativu Odbora krajobraznih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, pokrenulo se osnivanje Tehničkog odbora za krajobraznu arhitekturu u Hrvatskom zavodu za norme. Partneri su Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Hrvatski savjet za zelenu gradnju. Unutar Tehničkog odbora za krajobraznu arhitekturu zainteresirane stranke bi radile na pripremi standarda u krajobraznoj arhitekturi.

Hrvatski zavod za norme je usvojio zahtjev te je objavljen javni poziv na službenim stranicama HZN-a (http://www.hzn.hr/default.aspx?id=1721) za uključivanje i ostalih zainteresiranih stranaka (udruge, institucije i sl.).

Molimo sve zainteresirane članove HDKA za rad u Odboru na normama,
da pošalju svoj zahtjev na mail hdka@hdka.hr kako bi HDKA imenovalo svoje članove za rad u predmetnom odboru.

Rok za prijavu je 14. lipnja 2018.