Poštovane kolegice i kolege,

potaknuti saznanjima o nedostatku arhivske građe o nekim od najvažnijih djela hrvatskih krajobraznih arhitekata te povijesti naše struke, HDKA je u fazi prikupljanja arhivske građe (knjiga, nacrta, zbornika itd.) koja bi se u novom prostoru HDKA u sklopu knjižnice izložila te bila dostupna istraživačima, znanstvenicima, krajobraznim arhitektima i članovima HDKA.

Sadržaji koje HDKA namjerava prikupiti odnose se na projektnu dokumentaciju važnih projekata krajobrazne arhitekture, natječajne radove, stručno-znanstvene radove, knjige, publikacije, časopise i srodne materijale koji tematiziraju krajobraznu arhitekturu.

Arhivsku građu moguće je donirati ili privremeno ustupiti na digitalizaciju nakon čega će ista biti vraćena vlasniku. Za dodatne informacije se možete javiti na hdka@hdka.hr.

Molimo sve kolege, posebno starije, koji imaju arhive iz toga perioda da ustupe materijal HDKA kako bi ga sačuvali i učinili dostupnim svima.

Također, možete donirati i sve knjige i publikacije za koje smatrate da bi trebali biti u knjižnici HDKA dostupne članovima i javnosti.

HDKA