Pozivamo Vas na konferenciju Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom, koja će se održati u subotu, 20. listopada 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Ul. Andrije Kačića Miošića 26.

Konferencijom u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Vijeća Europe, Konvencije o europskim krajobrazima te u suradnji s Ministarstvom kulture, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obilježava se 2. Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe.

Program:
http://www.hzpr.hr/UserDocsImages/Krajobraz/Krajobraz_program_180927.pdf

Prijava: