UDRUŽENJE hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Arhitektonski fakultet, Udruga hrvatskih urbanista, Udruženje arhitekata HGK, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske poslali su prije dva dana otvoreno pismo zagrebačkome gradonačelniku Milanu Bandiću jer smatraju da su nedavno objavljeni planovi realizacije projekta “Grad u gradu” višestruko neprihvatljivi.

Planovi, kako su najavljeni i predloženi u medijima, zaobilaze i izigravaju zakonski predviđenu proceduru, a sa stručne strane su u cijelosti sporni. Nakon višegodišnje pripreme i planerskog pristupa realizaciji projekta Zagrebačkog velesajma Grad Zagreb, negirajući sve dosadašnje vlastite aktivnosti na promišljanju uređenja tog prostora, predstavlja projekt “Grad u gradu”, a da prije toga nisu javno predstavljeni koncept i procedure po kojima bi se projekt realizirao.

Također ističu kako projekt nije u skladu ni s Prostornim planom uređenja ni s Generalnim urbanističkim planom, na što su u otvorenom pismu upozorili zagrebačkoga gradonačelnika.

“Neprihvatljivi planovi”

“Kao stručnjaci iz područja urbanističkog planiranja, arhitekture i povijesti umjetnosti, uz stav kojim pozdravljamo nove inicijative i investicije te planiranje i uređenje gradskih prostora, moramo javno ustvrditi da nedavno objavljene planove realizacije projekta ‘Grad u gradu’ smatramo neprihvatljivim. Planovi koje ste najavili na rubu su zakonski predviđene procedure i sa stručne su strane sporni. Nakon višegodišnje pripreme i planerskog pristupa realizaciji projekta Zagrebačkog velesajma, utemeljenog na tradiciji prostornog planiranja Zagreba još od 1865., Grad Zagreb, negirajući dosadašnje vlastite aktivnosti na promišljanju uređenja tog prostora, predstavlja projekt ‘Grad u gradu’ koji obuhvaća Hipodrom i igralište NK Lokomotive te prostor istočno od Velesajma, uz Aveniju V. Holjevca. Kako je najavljeno, Grad Zagreb će uskoro odabrati i partnera za razvoj projekta, a da prije toga nije javno prezentirao koncept i procedure po kojima bi se projekt realizirao. Evidentno je da ovako najavljeni gradski projekt nije u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Zagreba ni s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba”, stoji u pismu.

Potpisnici otvorenog pisma tvrde kako se trenutačnim postupanjem Grada Zagreba projekt “Grad u gradu” provodi mimo demokratske i zakonom zajamčene participacije građana i struke.

“Osim toga, ne provodi se procedura definirana čl.101. Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba koji utvrđuje: sudjelovanje lokalne i mjesne samouprave u programu gradskog projekta, gradonačelnikovo utvrđivanje programa gradskog projekta, donošenje odluke zagrebačke Gradske skupštine o realizaciji gradskog projekta, moguću odluku o izradi urbanističkog plana uređenja i provedbu javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja.

Ponudili stručnu pomoć

Naglašavamo da smo zagovornici promišljanja o izgradnji i uređenju prostora uz rijeku Savu, ali uz obvezno uvažavanje potrebnih proceduralnih i stručnih pretpostavki”, istaknuli su u pismu te gradonačelniku i Gradskoj upravi ponudili stručnu pomoć.

Smatraju da su za realizaciju projekta “Grad u gradu” nužne proceduralne i stručne pretpostavke.

Današnji Hipodrom i dio prostora Savskog parka potrebno je zadržati za GUP-om planiranu namjenu: ozelenjen prostor sporta i rekreacije, ističe se u otvorenom pismu i dodaje da se visokovrijedni objekti kulturne baštine i vrijedni potez aleje unutar zaštićenog kompleksa Velesajma moraju sačuvati unutar novog projekta, a sve se aktivnosti moraju provoditi u skladu s valjanim prostorno-planskim procedurama, bez prilagodbi zakonskih okvira jediničnim interesima.

Otvoreno pismo potpisali su predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Emil Jurcan, predsjednica Hrvatske komore arhitekata Željka Jurković, dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Krunoslav Šmit, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista Sandra Jakopec, predsjednik Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske komore Igor Franić, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata Mario Jukić i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Zvonko Maković.