U nastavku donosimo ponovno očitovanje na Generalni urbanistički plan Grada Zagreba i ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a.