Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poziva Vas na stručnu raspravu „Sava talks / Susreti na Savi” iz područja: Potencijali aktivacije područja obale rijeke Save / Europanovi natječaji na Savi u Zagrebu; glavni uzvanici: Helena Knifić Schaps, Barbara Klemar (HDKA), Zoran Hebar i Zdravko Jurčec.

Rasprava će se održati u srijedu, 11. rujna 2019. s početkom u 17:00 sati na lokaciji Most Slobode, sjeverna strana obale Save, na terasi caffe bar-a „Bar 45″, a u sklopu provedbe manifestacije „Ljeto na Savi”.