Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije organizira 9. Međunarodni Salon pejzažne arhitekture 2021.

Izložba će biti u periodu od 2.06.2021. do 29.06.2021. u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.

Prijavljivanje radova je u periodu 1.03.2021. do 15.04.2021.

Više informacija na linkovima:

PRIJAVE

PRIJAVE ENG