Dragi članovi i članice,

nakon provedenih izbora za novo mandatno razdoblje, 2022.-2026., izabran je novi Upravni odbor.

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predsjednik HDKA je 6. rujna 2022. donio odluku o sazivanju 15. izborne Skupštine HDKA (Odluka O-20220906-1). Kandidacijski postupak započeo je 15. rujna i trajao do 30. rujna 2022. Na temelju prijava utvrđene su dvije kandidacijske liste te su javno objavljene na web stranicama HDKA 1. listopada 2022. 15. izborna Skupština HDKA održana je 25. listopada. Brojanjem glasova utvrđeno je da je lista A osvojila 24 glasa (59% glasova) dok je lista B osvojila 17 glasova (41% glasova). Utvrdilo se da je većinom glasova na izborima za Upravni odbor izabrana lista A u sastavu:

 

Upravni odbor:

Barbara Klemar – predsjednica
Iva Rechner – potpredsjednica
Andrea Knez – potpredsjednica
Mario Jukić – tajnik
Zrinka Brajan
Maja Hofman
Momir Pavletić Slobođan

Stegovni sud:

Željka Kolak – predsjednica
Ivana Kralj
Iva Filipović

4. studenog 2022. održana je i prva konstituirajuća sjednica Upravnog odbora na kojoj su imenovane potpredsjednice Iva Rechner i Andrea Knez. Za tajnika je izabran Mario Jukić. Delegat za IFLA Europe i IFLA World je Momir Pavletić Slobođan.