Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poziva Vas na Međunarodnu konferenciju „Krajobraz-krajina-pejzaž: Smart landscapes, Zagreb, 2023.“ Ova međunarodna konferencija održava se od 2014. u suradnji s Društvom krajinskih arhitektov Slovenije i Udruženjem pejzažnih arhitekata Srbije.

Ove godine domaćin je Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata te se ona održava u Zagrebu, u prostorijama našeg partnera Društva arhitekata Zagreba na Trgu bana Josipa Jelačića 3/1, 4.12.2023., s početkom u 8:00 h.

O konferenciji:
Znate li kakva je to proširena stvarnost u krajobrazu? Znate li kako se koriste dronovi u pošumljavanju urbanih područja? Jeste li znali da su Danci prvi na svijetu osmislili sprave za dječja igrališta od plastike iz oceana i odbačenog tekstila? Znate li kako se zelenom infrastrukturom utječe na smanjenje CO2? Koja je uloga BIM u krajobraznoj arhitekturi?

Sve to saznajte na konferenciji Smart landscapes!

Pojam SMART danas se najviše veže za digitalnu industriju i međusobnu povezanost i nadopunjavanje raznih tehnologija. Uz povećanje digitalizacije djelovanja struke krajobrazne arhitekture i planiranja, pojam se također može iskoristiti kao simbol implementacije projekata/strategija/studija/politika koje su “pametne”, odnosno dobro promišljene i izrađene u kvalitetnoj suradnji srodnih i nesrodnih struka sa svrhom rješavanja problema i konflikata u prostoru kojim se prostor štiti od degradacija, štedi energija, doprinosi podizanju kvaliteta života njegovih korisnika i smanjuje negativne utjecaje na klimu i okoliš.

Smart landscapes zapravo predstavljaju krajobrazna rješenja upotpunjena  rješenjima srodnih i nesrodnih struka koja su čistim i inovativnim tehnologijama funkcionalno povezana sa postojećim ili planiranim sustavima sa svrhom otklanjana ili umanjivanja negativnih utjecaja klimatskih promjena, zagađenja, štede energiju recikliranjem ili nadopunjavaju kontaktni okoliš sadržajem koji minimalno ili uopće ne zadire u fizičku dimenziju prostornog oblikovanja a svojim utjecajem značajno doprinose očuvanju i unapređenju okoliša.

Teme koje obrađuje konferencija su:
1. Teme vezane uz EU Green Deal koje uključuju inovativna rješenja kako zelene tako i plave infrastrukture.
2. Implementacija inovativnih metoda i tehnoloških rješenja u projektiranju i izvedbi projekata.
3. Moderna digitalna rješenja, instrumenti i mobilne aplikacije u primjeni u krajobraznom oblikovanju i planiranju.

Skup je otvoren za širu javnost, a od strukovne zajednice za krajobrazne arhitekte, arhitekte, geodete, građevinare, sociologe, urbaniste, ekonomiste, biologe, šumare, bankare i sve sudionike koji sudjeluju posredno ili neposredno u planiranju, projektiranju i održavanju krajobraza i urbanih sredina. Na konferenciji će govoriti renomirani predavači iz Danske, Španjolske, Hrvatske, Engleske, Slovenije i Srbije.

Iz Velike Britanije dolazi gdin. Nigel Thorne, renomirani krajobrazni arhitekt, zaposlen kao voditelj projekata u Harley Street Area Partnership Business Improvement District u Londonu. G. Thorne će govoriti o „pametnim krajobrazima“ te propitati nova tehnološka rješenja i njihov razvoj u krajobraznoj arhitekturi.
Marta Siso Martinez, iz danske tvrtke Kompan, održat će predavanja na temu „Play for the Planet: Redefining Outdoor Design to Minimize Carbon Footprint“ te govoriti o održivom projektiranju dječjih igrališta koje su u skladu s politikama klimatskih promjena te smanjenju CO2. Iz Srbije nam dolaze vrhunski stručnjaci, krajobrazni arhitekti, Anica Teofilović i Boris Radić koji će predstaviti projekte: „Zelena infrastruktura: multifunkcionalni instrument za unapređenje rezilijentnosti urbanih predela“ i „Ekološki indeks – novi urbanistički parametar kao instrument otpornosti na klimatske promene“. Iz Slovenije dolazi krajobrazna arhitektica, Petra Grmek, koja će održati predavanje pod nazivom „The city of Trees“.

Više o novim tehnologijama reći će nam stručnjaci iz Hrvatske: Ivan Slunjski, mag.oec., stručnjak za 3D analizu terena, dronove, izradu multispektralnih snimki vegetacije. G. Slunjski će održati predavanje „Nove tehnologije u krajobrazu“. Dr.sc. Dušan Jelić će održati prezentaciju pod nazivom „Nove prakse pošumljavanja tehnologijom dronova – primjena u urbanim krajobrazima“. Iz Španjolske dolazi BIM specijalist, Alfonso Melero koji će održati predavanje na temu: “BIM influence & importance in landscape architecture “. Drugi gost iz Španjolske, Lorenzo Arcangeli, iz tvrtke Hunter, predstavit će temu “Smart irrigation in residential and urban landscapes and introduction to landscape illumination”.

Skup se organizira pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Veleposlanstva Republike Slovenije u Hrvatskoj, Veleposlanstva Kraljevine Danske u Hrvatskoj i Veleposlanstva Španjolske u Hrvatskoj.

Suradnja je ostvarena s Društvom arhitekata Zagreb koji je partner ove konferencije.

Zlatni sponzori ovog skupa su tvrtka KOMPAN iz Danske, tvrtka za proizvodnju sprava za dječja igrališta, glavni zastupnik tvrtke KOMPAN u Hrvatskoj, ABRAXAS d.o.o. (SIBRA) te tvrtka HUNTER iz Španjolske, koja se bavi najmodernijim sustavima za navodnjavanje. Ostali sponzori ovog skupa su tvrtke: Semmelrock i Knauf Insulation iz Hrvatske kao srebrni sponzori te Gradeko i Geomatika Smolčak kao brončani sponzori.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji su zatvorene zbog velikog interesa i ograničenog mjesta u dvorani. Zahvaljujemo svima na tako velikom odazivu i veselimo se Vašem dolasku!

PROGRAM

U nastavku detaljan program i više o predavačima!

Marta Siso Martinez je voditeljica prodaje za dansku tvrtku dječjih igrališta, Kompan. Specijalizirana je za međunarodno poslovanje. Aktivno radi u sektoru dječjih igrališta više od 7 godina.

Play for the Planet: Redefining Outdoor Design to Minimize Carbon Footprint
The outdoor spaces we design and use are a reflection of our society, and being environmentally conscious is at the forefront of the current times. We have the responsibility to search for green options to protect our planet and to transmit these values to future generations.In this presentation we will see how we work with recycled materials for outdoor solutions and talk more about what options we have to lower your carbon emission when designing outdoor spaces. Let’s make a difference!

 

Nigel Thorne je ovlašteni krajobrazni arhitekt (član Instituta za krajobraz u Velikoj Britaniji) sa preko 35 godina iskustva, koji radi kao samostalni savjetnik za upravljanje projektima krajobrazne arhitekture, sa posebnim naglaskom  na administraciju ugovaranja i provedbe projekata. Također radi i kao redovni suradnik brojnih nagrađivanih tvrtki koje se bave krajobraznom arhitekturom, diljem Velike Britanije, ali i u svijetu. Iako se primarno educirao u području dizajna, u svome radu fokusiran je i na važnost upravljanja pojedinostima u procesu provedbe projekata, a kako bi se zadržala cjelovitost dizajna i u suradnji s izvođačima i dobavljačima osigurali najviši standardi u izradi. Početkom 2010. godine je bio izabran za predsjednika IFLA Europe, a svoj drugi i završni mandat završio je krajem 2013. godine.
Trenutno je zaposlen kao voditelj projekata u Harley Street Area Partnership Business Improvement District u Londonu.

An overview of what ought to constitute a SMART Landscape
It is imperative that every profession embraces the rapid advances in technology and research to ensure the outcomes of the work produced aligns with the most stringent requirements of today’s markets. There is an immense difference however, between embracing technological advancement and believing that it should dictate everything that professionals try to accomplish. Landscape architects need to remind themselves that they are dealing not with virtual reality, but with the real world. For SMART technology to work in synergy with the practical aspects of the landscape architectural profession, there is a fundamental requirement to better understand the canvas within which landscape architects operate. It is arguable that the planet is generally more capable than most every human being at ensuring its future – human intervention, SMART technology or not, is responsible for the parlous state of our landscape and environment today. Our greatest challenge is how we define the term ‘SMART’…

Dušan Jelić (mag. edu. biol. Biology-Ecology) (1982) – I am the founder and CEO of BIOTA Ltd and CEO of Magic Forest Ltd. I have a keen interest in biotechnology and green innovation, with several applied patents, solutions and designs. I work on modern solutions for urban high tech agriculture and forestry. Development of IT and IOT solutions and automatization via software development (Python geek). I am also the President of the Croatian Institute for Biodiversity and former director of Croatian Herpetological Society HYLA. I ma a kind of a science geek and my scientific work includes different aspects of population ecology and biotechnology research. Received my PhD in population ecology (biogeography and species ecological niche overlap) from 2009 – 2013 at University of Zagreb, followed by fellowship of Zoological Society of London (2013 – current). I was one of the lead authors in the United Nations report of the International Platform for Biodiversity and Ecological services. My work on nature conservation was recognized internationally when I was asked to film wildlife documentary “In too Deep” with Animal Planet and later “Attenborough Ark” with famous Sir. David Attenborough from BBC. Reviewer in many scientific journals, author of 8 books and more than 70 scientific papers.

“Novel reforestation practices using drone technology – application in urban landscapes”
Magic Forest is a Croatian startup working on novel methodologies to aid reforestation on large scale, using available modern technologies. We use automated fleet of drones to deliver seed packages (seed bombs) to precise locations and initiate forest growth. Technology is applicable in urban spaces and for regeneration of degraded urban spaces, post wildfires, abandoned queries, etc.

mr Anica Teofilović, dipl.inž.pejz.arh., urbanista zaposlena je u Urbanističkom zavodu Beograda JUP od 2001. godine. Učestvovala u izradi preko 200 prostornih i urbanističkih planova, projekata i studija u oblasti razvoja sistema zelenih površina, zelene infrastrukture i zaštite prirode, rukovodilac Projekta „Zelena regulativa Beograda”, rukovodilac Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda („Sl. list grada Beograda”, br. 110/19), autor brojnih stručnih i naučnih radova u predmetnoj oblasti, autor monografije „Urbanističko planiranje i očuvanje biodiverziteta”, koautor monografije “Zelena infrastruktura u kompakt gradu – Ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene” i dr. Student doktorskih akademskih studija studijskog programa Arhitektura i urbanizam, Arhitektonskog fakulteta u Beograd.

“Ekološki indeks – novi urbanistički parametar kao instrument otpornosti na klimatske promene”
Posledice klimatskih promena, kao globalnog problema, najuočljivije su u gradovima, u vidu urbanih toplotnih ostrva, učestalih poplava, lošeg kvaliteta vazduha, gubitka biodiverziteta i dr. Ovim negativnim ekstremima na lokalnom nivou, uveliko dodatno doprinosi proces urbanizacije, koji, u uslovima aktuelne tržišne politike, karakteriše intenzivno i maksimalno pogušćavanje fizičke strukture grada i zastiranje tla neporoznim materijalima. Ovakav trend je prozrokovao trajan gubitak površina pod vegetacijom, izmenjen režim razmene energije i promenu hidrologije urbanih područja. Aktuelne aktivnosti i njihove posledice negativno utiču na lokalne uslove života u gradu, a samim tim i psihofizičko zdravlje stanovnika. Mala mogućnost građana da se aktivno uključe u rešavanje prethodno navedenih problema, pre svega kroz praćenje stanja i pokretanje mera za sprečavanje preizgrađenosti, ali i aktivnostima kojima bi vratili prirodu u svoje životno okruženje, uočava se kao jednako važan problem.
Na prostoru kompaktno izgrađenih delova grada, gde su realno male mogućnosti za formiranje novih javnih zelenih površina, svetski i evropski gradovi su pribegli metodu uvođenja različitih vegetacionih formi i poroznih materijala na parcelu uz kvantitativno merenje njihovog učinka, zahvaljujući čemu je primena ove metode moguća kao obavezan parametar u urbanističkom planiranju i projektovanju. Za grad Beograd, ovaj parametar je definisan kao „Ekološki indeks“. Ovim izlaganjem se žele prikazati dobijeni rezultati i preneti iskustva na izradi Projekta „Zelena infrastruktura u kompakt gradu – Ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene“. Opšti cilj Projekta bio je povećati otpornost grada na klimatske promene unapređenjem procesa planiranja, a njegova realizacija je predviđena kroz ostvarivanje dva specifična cilja. Prvi, inicirati unapređenje javnih politika na nivou grada Beograda uvođenjem ekološkog indeksa u proces planiranja, a drugi, predstaviti značaj zelene infrastrukture i ekološkog indeksa lokalnoj zajednici.

Alfonso Melero, is an Architect with a master in Parametric Design from POlytechnic University of Catalonia. He is working as a parametric design specialist and BIM consultant at Lands Design Dept of Asuni.

“BIM influence & importance in landscape architecture”
Our presentation is set to explore the transformative impact of Building Information Modeling (BIM) on the landscape architecture discipline. In this concise yet comprehensive session, we will unravel the multifaceted ways in which BIM influences and enhances the practice, emphasizing its undeniable importance in fostering innovation, efficiency, and sustainable design.

Key Presentation Highlights:

1. Introduction to BIM in Landscape Architecture:
Defining BIM and its evolution within the landscape architecture context
Recognizing the unique challenges and opportunities BIM presents in our field
2. Collaboration Amplified:
Breaking down interdisciplinary barriers for enhanced collaboration Establishing a unified communication platform through BIM
3. Visualization and Simulation for Impactful Design:
Harnessing BIM’s 3D modeling capabilities for immersive design experiences Simulating environmental factors to refine and optimize landscape designs
4. Data-Driven Decision-Making:
Leveraging data analytics to inform and elevate design decisions
Incorporating BIM for more informed and sustainable landscape planning
5. Real-World Applications and Case Studies:
Showcasing successful projects that have harnessed the influence of BIM
Extracting lessons and best practices for seamless BIM integration in landscape architecture workflows

Petra Grmek (1989), is a landscape architect who graduated from the University of Ljubljana. She is a consultant at DRI upravljanje investicij, d.o.o., the largest engineering company in Slovenia that deals with managing (public) infrastructure and services. Through different organizations and initiatives, she is also active in her local community where she organizes Jane’s Walks and other (spatial-oriented) calls for action.
Currently, she is vice president and a member of DKAS, the Association for Landscape Architecture of Slovenia, where she engages in all association activities. This year (2023) she initiated and led a project called The City of Trees that she will present in the name of DKAS.

“The City of Trees”
The City of Trees is a project of DKAS, the Association for Landscape Architecture of Slovenia and a part of Climate Actions, organized by Mreža za prostor, a Slovenian network of NGOs in the field of sustainable urban planning. The programme is co-funded by the Eko sklad and the Ministry of the Environment, Climate and Energy. The main aim of this project is to make an overview of available cadastral data for trees in all municipalities of Slovenia to critically address the management of trees on public surfaces and possibly to improve tree management on the local level. With the data from a questionnaire sent out to all municipalities, asking if the geodetic records exist at all (and why not), what kind of information they include, who uses this data, whether is it available to the public, how often are databases updated, …, we got a better picture of different local conditions.
At present, DKAS is in the process of forming the main findings of the survey so we can shape our opinion on the matter and form a response. The City of Trees will be presented at a conference organized for municipalities including speakers from connected fields, where we will promote good practices found locally and from foreign examples. The project is one of the steps with intention to standardize tree management on the national level.

Ivan Slunjski, mag.oec. je magistar ekonomije, voditelj prodaje i razvoja poslovanja u Planetu IX s više od 20 godina iskustva u prodaji i vođenju timova. Posjeduje veliko iskustvo u B2C i B2B prodaji te projektnom managmentu. Nakon rada u sektoru potrošačke elektronike, te Fintech i IT industriji okrenuo se prodaji te razvoju poslovanja i traženju poslovnih prilika u Planetu IX.
Trenutni fokusi su mu nove tehnologije u projektnoj izradi ( manipuliranje dobivenim podacima nakon snimanja iz zraka ) te izrada nove VTOL letjelice prvenstveno za fotogrametriju.

“Nove tehnologije u izradi krajobraza”
Snimke dronom iz zraka ( 3D, Lidar, Multispektralne snimke )
–   Snimanje zatečenog stanja u 3D ( teren, vegetacija ) – podloga za projektiranje – cijeli gradovi
–  Nagib terena – smjer kretanja vode, sunčana mjesta
–  Grad bez ikakve vegetacije ili samo vegetacija bez zgrada i infrastrukture – projektiranje
–  Brojanje stabala i identifikacija svakog (površina, volumen)
–  Multispektralne snimke vegetacije – trenutno zdravlje i stanje vegetacije

Lorenzo Arcangeli rođen je 1974. u Italiji u Bergamu. U Madridu je diplomirao na Sveučilištu „Politecnica University of Madrid“. Priključio se tvrtki Hunter 2002. godine gdje radi kao voditelj razvoja tržišta za Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. 2005. je postao certificirani stručnjak za navodnjavanje u krajobrazu od strane Europskog udruženja za navodnjavanje. Redovni je savjetnik za navodnjavanje u H Farm u Trevisu površine 30.000 m2. Ima široko međunarodno iskustvo kao predavač u području uštede vode u navodnjavanju. Trenutno živi u Bergamu u Italiji.

„Smart irrigation in residential and urban landscapes. introduction to landscape illumination“
Kako su moderne tehnologije promijenile navodnjavanje u stambenim i urbanim krajobrazima i kako se navodnjavanje prilagodilo pametnim tehnologijama? Sva rješenja u korak s novim tehnologija nudi tvrtka Hunter kao vodeći proizvođač sustava za navodnjavanje.


Franc Rauter, mag. mang. ima više od 30 godina iskustva u upravljanju proizvodima, istraživanju i razvoju.
Zaposlen je u Knauf Insulation Slovenija kao “Segment Manager Green Solutions”. Neki od posljednjih projekata u kojima je aktivno sudjelovao:
• HuGe projekt – korištenje/zamjena medija za rast u uzgoju orhideja – razvoj proizvoda i zaštita patenta
• Projekt ProFlocks – razvoj i korištenje kuglastog granulata od čistih mineralnih vlakana kao poboljšivača podloge.
• Razvoj sustava zelenih krovova – odgađanje otjecanja nakon kišnih događaja “Sustavi oborinskih voda”.
• Istraživačka studija (Sveučilište Lleida, Španjolska): Kvaliteta vode iz sustava zelenih krovova Urbanscape.
• EUREKA Projekt SWDGR – Zeleni krovovi za zadržavanje oborinskih voda s online aplikacijom za modeliranje. Tehnološko – tehnički nadzor nad cjelokupnim razvojem novih koncepata, izradom tehničkih rješenja, ispitivanjem, atestiranjem i izradom tehničke dokumentacije.

“Korištenje Urbanscape rješenja u krajobraznoj arhitekturi s ciljem smanjenja količine vode potrebne za navodnjavanje”
Tema predavanja je korištenje Urbanscape rješenja u krajobraznoj arhitekturi,  s posebnim naglaskom na smanjenju potrebne količine vode za navodnjavanje. Prikazat će se primjeri iz raznih već izvedenih projekata i istraživanja.

Iva Filipović, mag. ing. prosp. arch. Od 2008. krajobrazni arhitekt u tvrtki Semmelrock d.o.o. na poslovima projektiranja, projektnog i product managmenta za područje Hrvatske, Bih, Srbije i Slovenije. Od 2013. godine stručni predavač pri Hrvatskoj komori arhitekata, stručni suradnik specijaliziranih časopisa i portala u Hrvatskoj i regiji.

“Future of Paving: Pozitivan utjecaj betonskih proizvoda na održivost krajolika i poboljšanje urbane mikroklime”
Klimatske su promjene jedan od najvećih izazova budućih generacija. Negativne posljedice porasta temperature zraka osobito su primjetne u četvrtima u središtima velikih gradova.
Razvojem strategija za smanjenje toplinskih otoka i gospodarenje oborinskim vodama,  na razini Europe cilj je u što skorije vrijeme smanjiti porast temperatura, poplave, te napraviti  što jasnije smjernice i ciljeve za suzbijanje istih. Kontinuirano povećanje zelenih otoka, gradnja zelenih krovova i  parkirališta, upotreba održivih materijala s visokim indeksom refleksije Sunčeve svjetlost SRI (Solar Reflectance Index) dugoročan je koncept zelene infrastrukturne strategije.
Beton je fleksibilan i najčešće korišten građevinski materijal. Ni jedan drugi materijal ne može se oblikovati na toliko različitih načina. Bezbroj oblika, boja i završnih obrada čini beton jednim od najsvestranijih materijala.

dr Boris Radić, vanredni profesor je zaposlen na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu na Katedri za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi. Usavršavao se u Mađarskoj kao stipendista ministarstva nauke i u Holandiji u svojstvu istraživača na međunarodnom projektu. Učestvovao je u objavljivanju više od stotinu radova u međunarodnim časopisima, monografijama i zbornicima radova na temu predeono-ekološkog planiranja, tipologije predela, zelene infrastrukture, konzervacije degradiranih predela kao i primenu metoda i tehnika GIS-a. Učestvovao je u većem broju projekata od kojih se izdvajaju studije uspostavljanja urbane plavo-zelene infrastrukture, tipologije predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelu kao i izrada priručnika za primenu plavo-zelene infrastrukture.

“Zelena infrastruktura: multifunkcionalni instrument za unapređenje rezilijentnosti urbanih predela”
Poslednjih pola veka savremeni gradovi su doživeli značajnu transformaciju koja je pre rezultat povećanja urbane populacije kao i posledičnog širenja izgrađenih površina. Gradovi su jedan od generatora aktivnosti koje utiču na promenu klime pa se često ističe paradoks da gradska područja pokrivaju manje od 3% teritorije Planete ali da transfer efekta urbanih funkcija proizvodi 75% ugljen-dioksida. Sa druge strane, ovi mali izgrađeni pikseli predstavljaju osnovni životni habitat za skoro 60% populacije planete. Sve navedeno ukazuje da je neophodno kreirati specijalizovani pristup koji će savremene gradove i njihovo okruženje, odnosno urbane predele, tretirati kao prostore koji su odgovorni za budućnost većeg dela čovečanstva. Zelena infrastruktura je prešla dug put poslednjih decenija na trasi različitih pristupa koji su bili primarno u službi zaštite prirode i biodiverziteta, zaštite od voda i zaštite voda, ublažavanje klimatskih efekata, unapređenja rekreativnih potencijala i slično, da bi poslednjih godina postala prepoznata kao planerski instrument koji na osnovu principa predeone ekologije formira multifunkcionalnu zeleni cirkulacijski sistem koja unapređuje rezilijentnosti urbanog organizma. Evropska Unija je prepoznala značaj ovog pristupa i 2013. godine usvojila Strategiju zelene infrastrukture kao instrumenta unapređenja kapitala prirode u gradovima. Zelena infrastruktura je definisana kao strateški planirana mreža prirodnih i prirodi bliskih područja koja podrazumevaju sve svoje ekološke karakteristike, koja je dizajnirana i održavana na takav način da omogućava funkcionisanje širokog spektra servisa ekosistema. Jedan od osnovnih principa Zelene infrastrukture je usaglašavanje planerskih i dizajnerskih smernica sa teritorijalnim specifičnim kontekstom. U ovom smislu, postojanje strategije Zelene infrastrukture lokalnog karaktera je važan aparat koji ima zadatak da identifikuje relevantne elemente zelene infrastrukture sa različitih aspekata (prostornog, funkcionalnog, institucionalnog i dr.). Ovakav profil strateškog dokumenta treba da da jasnu i optimalnu viziju razvoja zelene infrastrukture koja je prilagođena specifičnom kontekstu ali i ustanovljava zaštitne, dizajnerske i upravljačke principe koje će biti okvir za druge elemente planskog sistema.

Miro Marinković, dipl.oecc. je predstavnik belgijskog proizvođača  funkcionalne i dekorativne rasvjete Schreder  na području Republike Hrvatske s više od 20 godina iskustva u radu s investitorima, trgovcima, projektantima i arhitektima. Primjenom novih tehnologija i suvremenih rješenja na tržištu Republike Hrvatske realizirani su mnogi projekti energetski efikasne i ekološki prihvatljive rasvjete koji se odlikuju jedinstvenim designom proizvoda uz apsolutnu kontrolu svjetlosnog toka kroz niz prezentacija i radova koji su izlagani na brojnim stručnim skupovima kao i aktivnim sudjelovanjem u radnim skupinama pri izradi Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja što je ujedno i najveći izazov koji se stavlja ispred svih sudionika tržišta rasvjete. Problematika se posebno očituje u projektima dekorativne I krajobrazne rasvjete kojoj nije isključivi cilj rasvjete zadane površine prema normama i standardima već i kreiranje specijalne atmosfere igrom svjetla i sjene. Osobni izazovi prvenstveno su usmjereni prema korištenju najnaprednijih sustava kontrole i upravljanja sustavima javne i dekorativne rasvjete koji u potpunosti omogućavaju ispunjavanje projektnih zadataka koji su stavljeni ispred projektanata rasvjete (lighting designeri) i arhitekata od strane investitora.

„Schreder VisioLum 3D&AR“
Proširena stvarnost pomaže  sagledavanje rješenja u vrlo ranim fazama – omogućava arhitektima, izvođačima i investitorima prostorno razumijevanje okoliša. Uz Schréder VisioLum AR, korisnicima je omogućeno integrirati prilagođeno rješenje iz VisoLum 3D u predloženo urbano okruženje.

Edi Smolčak
rođen je u Zagrebu. 2022. diplomira na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. Od 2019. radi u tvrtki Geomatika Smolčak d.o.o. gdje se bavi najmodernijim tehnologijama za geoprostorne aplikacije. Područja stručnog interesa su mu GNSS pozicioniranje i 3D skeniranje.

„Proširena stvarnost u krajobraznoj arhitekturi“
Predstavljanje naprednih alata za proširenu stvarnost. Kako uklopiti modele na pravo mjesto u stvarnom svijetu centimetarskom točnošću. Kolaboracija s investitorima i izvođačima kroz Trimble Connect platformu.