Članarina

Članarina HDKA za godinu 2017. iznosi 250 kn za sve redovne zaposlene članove i članice.
Za nezaposlene i umirovljene članove/članice društva, iznos članarine je 150 kn.
Za novoupisane članove/članice, članarina iznosi 100 kn u prvoj godini.

Sve upisane u 2017. HDKA oslobađa plaćanja članarine za 2017.

Iznosi članarine utvrđeni su na 23. sjednici UO, 15. prosinca 2015., odlukom O/02-12/15. i trenutno su i dalje na snazi.

Podaci za plaćanje članarine:

HDKA
Meksička 1
10 000 Zagreb

OIB: 75289198230
IBAN: HR5124840081 106006235
SWIFT: RZBHHR2X
kod Raiffeisen BANK Austria d.d.,  Zagreb

Model: nije potrebno upisati. Ako je potrebno, upišite 00.
Poziv na broj: upišite Vaš članski broj