HKA OKA

Odbor krajobraznih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata (2015.-2019.) čine:

Andrea Knez, predsjednica         
Mara Marić                                    
Dobrila Kraljić                             
Tatjana Sršen                             
Mario Jukić                                 
Vesna Koščak Miočić – Stošić   

 

Predstavnici u Skupštini Hrvatske komore arhitekata (2015.-2019.):

Andrea Knez, predsjednica OKA HKA
Mara Marić, zamjenica predsjednice OKA HKA