Krajobraz Krajina Pejzaž

Na inicijativu Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i u suradnji s Udruženjem pejzažnih arhitekata Srbije i Društva krajinskih arhitektov Slovenije 29. i 30. svibnja 2014., u Zagrebu je održan Međunarodni stručni skup krajobraznih arhitekata: “Krajobraz-krajina-pejzaž”.

Cilj ovog skupa bila je uspostava međusobnog dijaloga i razmjena iskustava susjednih država i strukovnih udruženja krajobraznih arhitekata te stvaranje zajedničkih zaključaka u svrhu poboljšanja stanja u struci. Povodom uspješno uspostavljene suradnje triju udruženja, predstavnici HDKA, DKAS i UPAS dogovorili su kako će svake godine jedno društvo organizirati stručni skup “Krajobraz-krajina-pejzaž”, kao tradicionalno okupljanje regionalnih društava.

Već sljedeće godine, 2015., u Beogradu, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije organizira drugi po redu skup, pod nazivom „Pejzaž-krajina-krajobraz“ i potpisan je međunarodni sporazum – “Memorandum o suradnji” između ova tri udruženja.

2016. godine u Ljubljani, organiziran je treći međunarodni skup pod nazivom “Krajina-krajobraz-pejzaž”. Održan je i okrugli stol na kojem su uz predstavnike DKAS-a, UPAS-a i HDKA sudjelovali i gdin. Gunnlaugsson, potpredsjednik IFLA Europe te Urban Švegl, predsjednik Sekcije krajobraznih arhitekata u Komori arhitekata Ljubljane i dr. sc. Aleš Mlakar, predsjednik Sekcije prostornih planera u Komori arhitekata Slovenije. Tema okruglog stola bila je pozicioniranje struke u zakonodavstvu.

2017. godine u Istri, organiziran je četvrti međunarodni skup pod nazivom “Krajina-krajobraz-pejzaž:Krajobrazna arhitektura i turizam” te se tako zatvorio ciklus, a skup vratio u Hrvatsku, gdje je i krenuo. Tema skupa je bila “Krajobrazna arhitektura i turizam”. Predavači su bili renomirani stručnjaci iz Velike Britanije, Njemačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

2018. godine u Beogradu, organiziran je peti međunarodni skup pod nazivom “Pejzažno uređenje u funkciji unapređenja kvaliteta i promocije turističkog potencijala”. Predavači su bili renomirani stručnjaci iz Slovenije, Srbije i Hrvatske.

2019. godine u Ljubljani, organiziran je šesti međunarodni skup pod nazivom “Krajine mestnega obrobja / Pejzaži predgrađa grada / Krajolici predgrađa grada”. U programu su sudjelovali i Martina Vidaković (MGIPU) te predstavnici HDKA, DKAS i UPAS.

Održani skupovi:

:: “Krajobraz – Krajina – Pejzaž”, Zagreb, Hrvatska, 29.-30.5.2014.
:: “Pejzaž – Krajina – Krajobraz”, Beograd, Srbija, 5.6.2015.
:: “Krajina – Krajobraz – Pejzaž”, Ljubljana, Slovenija, 15.-17.5.2016.
:: “Krajobraz – Krajina– Pejzaž: Krajobrazna arhitektura i turizam”, Rovinj-Pula, Hrvatska, 24.-27.4.2017.
:: “Krajobraz – Krajina– Pejzaž: Pejzažno uređenje u funkciji unapređenja kvaliteta i promocije turističkog potencijala”, Beograd, Srbija, 18.5.2018.
:: “Krajobraz – Krajina– Pejzaž: Krajine mestnega obrobja / Pejzaži predgrađa grada / Krajolici predgrađa grada”, Ljubljana, Slovenija, 10.-11.10.2019.