Upravni odbor

Upravni odbor, izglasan 4. studenog 2022., čine:

     

Barbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. – predsjednica

dr.sc. Iva Rechner, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica
Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.
– potpredsjednica

Mario Jukić, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing. – tajnik

mr.sc. Zrinka Brajan, dipl.ing.agr.
dr.sc. Maja Hofman, mag.ing.prosp.arch.
Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.

Delegat ispred HDKA u IFLA i IFLA – Europe

Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.

Stegovni sud:

Željka Kolak, mag.ing.prosp.arch. – predsjednica
Ivana Kralj, mag.ing.prosp.arch.
Iva Filipović, mag.ing.prosp.arch.