Upravni odbor

Upravni odbor, izglasan 1. rujna 2018., čine:

 

Mario Jukić, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing. – predsjednik

Rođen je 1980., završio je Građevinsku tehnički školu te diplomirao na Uređenju krajobraza 2007. godine. Specijalizirao je Ekoinženjerstvo 2009. godine. Od 2007. radio je u Komunalcu-Hrvatska Dubica d.o.o., a zatim prelazi u Institut IGH d.d. Od 2012. radi u Tempus projekt d.o.o. kao projektant. Tijekom rada stekao je iskustva iz projektiranja, planiranja, zaštite okoliša te posebno na području zaštite od buke. Radio je na projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovlašteni je krajobrazni arhitekt, član je radne skupine eksperata za buku i provođenje EU Direktive o buci u okolišu, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatske komore arhitekata, Društva građevinskih inženjera Zagreba. Predsjednik je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata od 2010. godine.

Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica

Rođena je 1981., nakon završene gornjogradske gimnazije u Zagrebu upisuje Uređenje krajobraza te je diplomirala 2007.g. 2010. upisuje doktorski studij u Zagrebu na Agronomskom fakultetu. Radi kao projektantica i voditeljica projekata zaštite okoliša. Sudjelovala je na više krajobrazno-urbanističko-arhitektonskih natječaja i međunarodnih izložbi te izlagala stručnim i znanstvenim skupovima. Od 2010.g. ovlaštena je krajobrazna arhitektica te članica Hrvatske komore arhitekata.  Tajnica je HDKA od 2010. g. a od 2014. godine potpredsjednica HDKA.

Barbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica

Rođena je 1978.g., nakon završene II gimnazije u Zagrebu upisuje studij Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2003. Od 2004. radi na različitim poslovima u privatnom sektoru i državnoj upravi. U sedam godina rada u privatnom sektoru stekla je iskustvo u krajobraznom projektiranju i planiranju, prostornom planiranju, poslovima organizacije i vođenja gradilišta te nabavi i vođenju ugovora. Kroz rad u državnoj upravi, na fondovima Europske Unije stekla je iskustvo u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova iz domene malog i srednjeg poduzetništva te velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata. Trenutno je zaposlena u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Ovlaštena krajobrazna arhitektica, član Hrvatske komore arhitekata.  Članica je Upravnog odbora HDKA od 2012. godine. Predstavnica je HDKA za IFLA-u i EFLA-u od 2013. godine. 2014. godine postaje tajnica HDKA.

Mateja Leljak, mag.ing.prosp.arch. – tajnica

Rođena je 1989.g. Nakon gimnazije, 2008. godine upisuje Studij krajobrazne arhitekture. Tijekom studiranja sudjeluje na brojnim radionicama, izložbama i natječajima. Kroz stručne radionice i tematske radionice za djecu i mlade, surađuje s Narodnim sveučilištem Dubrava, od 2013. g. U razdoblju od 2012. do 2015. godine, tajnica je Udruge studenata krajobrazne arhitekture (USKA). Također, sudjelovala je i održavala radionice na nekoliko EU projekata; Garden and environment, Building Blocks, Re-createyour Neighborhood. Nakon studija, zapošljava se na poslovima zaštite prirode i okoliša.

Ivana Miletić, mag.ing.prosp.arch.

Rođena je 1981., nakon završene IV. Gimnazije upisuje Uređenje krajobraza i diplomirala 2007 godine. Od 2008 radi u Urbanističkom institutu Hrvatske, zatim u tvrtki Vita d.o.o., Društvu građevinskih inženjera Zagreba te od 2013. u Jurcon d.o.o. Tijekom rada stekla je iskustva iz projektiranja, organizacije i vođenja gradilišta te poznavanja zakonodavstva iz područja javne nabave i gradnje.Uključena u rad Udruge Slap (udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora).

Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.

Rođen je 1979., nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu upisuje studij Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2007. Iste godine zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o. kao odgovorni prostorni planer i glavni krajobrazni arhitekt te sudjeluje u programu europskog usavršavanja mladih stručnjaka u Urbanističko-arhitektonskom uredu S.C.M DESIGN COM S.R.L. u Bukureštu. Od 2014. godine radi u tvrtki Jurcon projekt d.o.o. Tijekom rada stekao je iskustva iz prostornog planiranja, krajobraznog uređenja i projektiranja, nadzora provedbe projekata i gradnje. Kao natjecatelj sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih krajobrazno-urbanističko-arhitektonskih natječaja te je dobitnik priznanica s više međunarodnih stručnih skupova za rad na području prostornog planiranja. Ovlašteni je krajobrazni arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Član je Upravnog odbora HDKA od 2012. g.

dr.sc. Maja Hofman, mag.ing.prosp.arch.

Rođena je 1981. g. u Zadru. Nakon završene gimnazije u Zadru, upisuje Studij uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i diplomira 2004.g. Od 2005. radi u više građevinskih i arhitektonskih tvrtki, stekavši iskustvo u projektiranju i izradi prostornih planova. Godine 2014. doktorirala je na Biotehničkom fakultetu u Ljuljani. Od 2015. godine radi na poslovima zaštite okoliša. Članica je Hrvatske komore arhitekata i ovlaštena krajobrazna arhitektica od 2010.g.

 

 

Delegat ispred HDKA u IFLA i IFLA-Europe

Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.

Rođen je 1979., nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu upisuje studij Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2007. Iste godine zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o. kao odgovorni prostorni planer i glavni krajobrazni arhitekt te sudjeluje u programu europskog usavršavanja mladih stručnjaka u Urbanističko-arhitektonskom uredu S.C.M DESIGN COM S.R.L. u Bukureštu. Od 2014. godine radi u tvrtki Jurcon projekt d.o.o. Tijekom rada stekao je iskustva iz prostornog planiranja, krajobraznog uređenja i projektiranja, nadzora provedbe projekata i gradnje. Kao natjecatelj sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih krajobrazno-urbanističko-arhitektonskih natječaja te je dobitnik priznanica s više međunarodnih stručnih skupova za rad na području prostornog planiranja. Ovlašteni je krajobrazni arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Član je Upravnog odbora HDKA od 2012. g.