Upravni odbor

Upravni odbor, izglasan 15. rujna 2014., čine:


JMMario Jukić, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing. – predsjednik

Rođen je 1980., završio je Građevinsku tehnički školu te diplomirao na Uređenju krajobraza 2007. godine. Specijalizirao je Ekoinženjerstvo 2009. godine. Od 2007. radio je u Komunalcu-Hrvatska Dubica d.o.o., a zatim prelazi u Institut IGH d.d. Od 2012. radi u Tempus projekt d.o.o. kao projektant. Tijekom rada stekao je iskustva iz projektiranja, planiranja, zaštite okoliša te posebno na području zaštite od buke. Radio je na projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovlašteni je krajobrazni arhitekt, član je radne skupine eksperata za buku i provođenje EU Direktive o buci u okolišu, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatske komore arhitekata, Društva građevinskih inženjera Zagreba. Predsjednik je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata od 2010. godine.


slika ak 2 siva ponovnoAndrea Knez, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica

Rođena je 1981., nakon završene gornjogradske gimnazije u Zagrebu upisuje Uređenje krajobraza te je diplomirala je 2007. 2010 upisuje doktorski studij u Zagrebu na Agronomskom fakultetu. 2008. godine zapošljava se u tvrtki Hidroelektra-Projekt d.o.o. kao projektantica i voditelj projekata zaštite okoliša. Od 2014. godine radi na Institutu za istraživanje i razvoj održivih eko sustava kao koordinatorica na poslovima zaštite okoliša i prirode te poslovima krajobrazne arhitekture. Sudjelovala je na više krajobrazno-urbanističko-arhitektonskih natječaja i međunarodnih izložbi te izlagala stručnim i znanstvenim skupovima. Od 2010.g. ovlaštena je krajobrazna arhitektica te članica Hrvatske komore arhitekata.  Tajnica je HDKA od 2010. g. a od 2014. godine potpredsjednica HDKA.

BKBarbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. – tajnica

Rođena je 1978.g., nakon završene II gimnazije u Zagrebu upisuje studij Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2003. Od 2004. radi na različitim poslovima u privatnom sektoru i državnoj upravi. U sedam godina rada u privatnom sektoru stekla je iskustvo u krajobraznom projektiranju i planiranju, prostornom planiranju, poslovima organizacije i vođenja gradilišta te nabavi i vođenju ugovora. Kroz rad u državnoj upravi, na fondovima Europske Unije stekla je iskustvo u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova iz domene malog i srednjeg poduzetništva te velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata. Trenutno je zaposlena u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Ovlaštena krajobrazna arhitektica, član Hrvatske komore arhitekata.  Članica je Upravnog odbora HDKA od 2012. godine. Predstavnica je HDKA za IFLA-u i EFLA-u od 2013. godine. 2014. godine postaje tajnica HDKA.


DJDanijela Jurić, mag.ing.agr.

Rođena je 1964., završila gimnaziju u Zadru te diplomirala 1989. godine na Agronomskom fakultetu vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Iste godine zapošljava se kao pripravnik u Nasadi i kupališta d.o.o. Zadar, a kroz iduće godine stječe veliko iskustvo kao voditelj operative i projektant u Ponty&Co. – Italy u Nigeriji. Kasnije se vraća u Zagreb te radi kao samostalni referent za JZP VG komunalac u Velikoj Gorici, zatim kao tehnički direktor tvrtke Hortikultura d.d. u Zagrebu. Od 2013. radi kao direktorica i suvlasnica tvrtke Calegra hortikultura d.o.o. u Zagrebu. Ovlaštena je krajobrazna arhitektica, članica Hrvatske komore arhitekata. Članica je Upravnog odbora HDKA od 2012. g.
IMIvana Miletić, mag.ing.prosp.arch.

Rođena je 1981., nakon završene IV. Gimnazije upisuje Uređenje krajobraza i diplomirala 2007 godine. Od 2008 radi u Urbanističkom institutu Hrvatske, zatim u tvrtki Vita d.o.o., Društvu građevinskih inženjera Zagreba te od 2013. u Jurcon d.o.o. Tijekom rada stekla je iskustva iz projektiranja, organizacije i vođenja gradilišta te poznavanja zakonodavstva iz područja javne nabave i gradnje.Uključena u rad Udruge Slap (udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora).


OLYMPUS DIGITAL CAMERAMomir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.

Rođen je 1979., nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu upisuje studij Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2007. Iste godine zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o. kao odgovorni prostorni planer i glavni krajobrazni arhitekt te sudjeluje u programu europskog usavršavanja mladih stručnjaka u Urbanističko-arhitektonskom uredu S.C.M DESIGN COM S.R.L. u Bukureštu. Od 2014. godine radi u tvrtki Jurcon projekt d.o.o. Tijekom rada stekao je iskustva iz prostornog planiranja, krajobraznog uređenja i projektiranja, nadzora provedbe projekata i gradnje. Kao natjecatelj sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih krajobrazno-urbanističko-arhitektonskih natječaja te je dobitnik priznanica s više međunarodnih stručnih skupova za rad na području prostornog planiranja. Ovlašteni je krajobrazni arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Član je Upravnog odbora HDKA od 2012. g.


crno-bijela2Lana Mesić, mag.ing.prosp.arch.

Rođena je 1982. Diplomirala je na Uređenju krajobraza 2008. Od 2008 radila je kao agent za nekretnine, dok je kao vanjska suradnica radila u nekoliko građevinskih tvrtki na projektima krajobraznog uređenja. Obzirom na mnogo interesa u vizualnim komunikacijama priključuje se 2012. godine djelovanju udruge Boonika – platforma vizualnog dijaloga, prvenstveno na projektu Booteeq u sklopu kojeg razvija i osmišljava proizvode. Članica je Upravnod odbora od 2014. g.


Delegatkinja ispred HDKA u IFLA i IFLA-Europe

darije-perkovic

Darija Perković, mag.ing.prosp.arch.

Rođena je 1985. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala je krajobraznu arhitekturu 2010. godine, na studiju Krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine sudjeluje kao (ko)autorica i izlagačica na brojnim  međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja urbanizma, krajobraznog planiranja i biotehničkih znanosti. Od 2012. godine živi i radi u Crikvenici na radnom mjestu inženjera za investicije i razvoj javnih otvorenih površina, najviše orijentirana na projekte i programe vezane uz osmišljavanje i uspostavu GISa, katastre javnih površina i implementaciju filozofije održivog razvoja u svakodnevno upravljanje javnim površinama, a usko vezano uz projekcije i planiranje upravljanja ograničenim javnim resursima – prostorom i vodom.