Oznaka: ifla

Izvješće WHO Regional Office

WHO Regional Office for Europe donio je izvješće o gradskim zelenim površinama i zdravlju.

/ 08/11/2016

Poziv za slanje sažetaka za konferenciju “Landscape and life”

Poziv za slanje sažetaka za nadolazeću internacionalnu konferenciju “Landscape and life”. Fokus konferencije koja će se održati od 3.-5- ožujka...

/ 02/11/2016

LILA-Landezine International Landscape Award

LILA award nagrađuje progresivne stručnjake krajobrazne arhitekture koji u značajnoj mjeri istražuju trenutačnu situaciju u krajobraznoj arhitekturi i nude kreativna...

/ 08/07/2016

Turizam i kulturni krajobrazi, 4. međunarodna konferencija u Budimpešti

TOURISM AND CULTURAL LANDSCAPES 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUDAPEST The Tourism and Cultural Landscapes 4th International Conference will be organised...

/ 09/06/2016

53. IFLA World Congress

53. IFLA World Congress intenzivna je radionica otvorena za studente diplomskog i dodiplomskog studija krajobrazne arhitekture.

/ 09/02/2016