Oznaka: mgipu

Prostorni plan Parka prirode Papuk

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk.

/ 02/12/2016