Važeći zakoni i pravilnici

Ažurirano 9.12.2015. u 21:00h
HDKA

 

Arhitektonska djelatnost

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15, na snazi od 25.07.2015.

 

Prostorno uređenje i gradnja

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, na snazi od 25.07.2015.
Zakon o gradnji NN 153/13, na snazi od 01.01.2014.
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, na snazi od 01.01.2014.

 
Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša pročišćeni tekst zakona NN 80/13, 153/13, 78/15, na snazi od 25.07.2015.

Popis tvrtki kojima su izdane suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša NN 57/10

 
Zaštita prirode

1. Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, na snazi od 07. 07.2013.
2. Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži NN 105/15