Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata ima Vas čast pozvati na predstavljanje knjige dr. sc. Brune Šišića, Dubrovnik Renaissance Gardens. Genesis and Design Characteristics.

Promocija će se održati u srijedu, 15.12.2010. u 19.00 h, u Haulikovom ljetnikovcu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25.

O knjizi će govoriti:

Prof. dr. sc. Branka Aničić
Prof. dr. sc. Sonja Jurković
Prof. emerit. Dušan Ogrin
Dr. sc. Lido Sošić

O autoru

Bruno Šišić rođen je u Dubrovniku 3. lipnja 1927.g., gdje je pohađao osnovnu školu (1933.-1937.), klasičnu gimnaziju(1937.-1945.) i glazbenu školu (violina, 1934-1944.). Diplomirao 1950.g. na tadašnjem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.

1956.g. počeo se usporedo baviti izučavanjem povijesnih vrtova , posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog naslijeđa, a 1982.g. osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku, uz potporu Zavoda za ukrasno bilje, pejzažnu arhitekturu i vrtnu umjetnost i pokroviteljstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pored brojnih radnih skica i crteža , izradio više od stotinu projekata vrtne i krajobrazne arhitekture za javne vrtove i perivoje u Dubrovniku, za zelene prostore stambenih odnosno turističkih objekata i zona na dubrovačkom i širem području. Kroz rad i projektiranje produbljivao spoznaje o primorskim i posebno južnojadranskim krajobrazima te na tome temeljio pristup oblikovanju i uređivanju dubrovačkih vrtova, i krajobraza uopće.

Od pisanih radova objavio stotinjak stručnih i znanstvenih članaka i studija s područja krajobraznog oblikovanja, zaštite krajobraza, istraživanja povijesnih vrtova te povijesnog vrtnog urbanizma.

1977.g. na znanstvenom skupu ICOMOS-IFLA u Češkoj (Kromeriž) po prvi put predstavio dubrovačke renesansne vrtove međunarodnoj stručnoj javnosti.

Za stručni i znanstveni doprinos primio više priznanja, među kojima Orden za zasluge sa srebrnim zracima (1979), priznanje Fakulteta Poljoprivrednih znanosti (1989), nagrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja RH t.zv. “Eko-Oskar”(2001),priznanje Grada Dubrovnika (2002), zahvalnica ULUPUH-a (2003), zahvalnica Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (2009), a kao posljednja nagrada, ona koja uokviruje njegov svestran opus, svakako je Nagrada Dubrovačko-neretvanske županije za životno djelo (2010), za neprocjenjiv doprinos krajobraznom uređenju, očuvanju prirodne i kulturne baštine na širem dubrovačkom području.

Preuzmi pozivnicu