18. kolovoza 2011. na stranicama Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata objavili smo poziv našim članovima i članicama na nesudjelovanje na javnog natječaja za izradu idejnog hortikulturno – oblikovnog rješenja Parka i dvorane Zrinjevac objavljenog u Glasu Slavonije, 20. srpanj 2011. Naime, Raspisivač – Grad Osijek nije niti zatražio registarski broj pri Odboru za natječaje HKA i UHA-e, da raspisani natječaj nije prošao propisanu proceduru provjere, a da je Odbor konstatirao da natječaj nije usklađen sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06).

Na stranicama www.osijek031.com objavljeni su rezultati ipak do kraja provedenog natječaja, unatoč reakciji tijela koja provode natječaje i reakciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, čime dolazi do nepoštivanja struka i postojećih Pravilnika i Zakona. Saznajemo iz navedenog teksta da su se na natječaj javila 3 autora, od kojih je jedan i dobitnik prve nagrade.

Ovim putem pozivamo sve naše članove i članice da se ne odazivaju na  natječaje koji nisu raspisani u skladu s Pravilnikom o natječajima područja arhitekture i urbanizam (NN 112/06), s zajedničkim ciljem za postizanjem poštovanja prema stručnjacima koji svojim znanjem i iskustvom, a sve unutar postojećih pravilnika, mogu ponuditi kvalitetna rješenja u području krajobrazne arhitekture.

U nastavku donosimo tekst objave na našim stranicama za nesudjelovanje na predmetnom natječaju, i tekst objavljenim na stranicama www.osijeknet.com i www.osijek031.com o idejnom rješenju i gradnji budućeg parka.

 

Objava Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata na službenim stranicama, 18.8.2011.

Povodom raspisa „javnog natječaja za izradu idejnog hortikulturno – oblikovnog rješenja Parka i dvorane Zrinjevac objavljenog u Glasu Slavonije, dana 20. srpnja 2011. godine, obavještavamo Vas da Raspisivač – Grad Osijek nije niti zatražio registarski broj pri Odboru za natječaje HKA i UHA-e, da raspisani natječaj nije prošao propisanu proceduru provjere, a da je Odbor konstatirao da natječaj nije usklađen sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06).

Kako navedeni natječaj nije raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, temeljem članka 73. Statuta Hrvatske komore arhitekata (NN 64/09 i 129/10) i članka 23. Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (NN 93/10), pozivamo Vas da ni u kojem svojstvu (provoditelj, natjecatelj, član Ocjenjivačkog suda, član tehničke komisije), ne sudjelujete u predmetnom natječaju.

Podsjećamo da se, temeljem članka 73. Statuta HKA, sudjelovanje na natječaju protivno Pravilniku o natječajima smatra težom povredom dužnosti i ugleda arhitekata, kao što je i člankom 21. Kodeksa strukovne etike određeno da ovlašteni arhitekt ne smije sudjelovati na natječaju, koji je u suprotnosti s njegovim pravima i obvezama iz članstva u Komori. Temeljem članka 74. Statuta HKA za težu povredu dužnosti i ugleda arhitekta počinitelj djela stegovno odgovara, te mu može biti izrečena novčana kazna ili zabrana obavljanja poslova u trajanju od šest mjeseci do tri godine ili prestanak članstva u Komori.

Nadalje, napominjemo da, temeljem članka 35. i 38. Statuta Udruženja hrvatskih arhitekata, prekršitelje odredbi Kodeksa strukovne etike, te ciljeva i zadaća Udruženja propisanih Statutom, sankcionira Sud časti Udruženja, koji članu može izreži mjeru opomene ili prijedlog isključenja iz članstva članice Udruženja.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.

Poziv na nesudjelovanje na natječaju

 

Objava  na stranicama www.osijeknet.com o rezultatima natječaja

“Na natječaju Grada Osijeka za Idejno hortikulturno –oblikovno rješenje parka i dvorane Zrinjevac ocjenjivački sud jednoglasno je donio odluku kako se nagrada dodjeljuje radu pod šifrom „03“, odnosno radu autorice Renata Aleksa.

Ocjenjivački sud bio je u sastavu:  mr.sc. Ljiljana Belajdžić dipl.ing.građ. – predsjednica Ocjenjivačkog suda, Ivica Završki dipl.iur., Stjepan Giesler dipl.agr., Milan Kamenko dipl.iur. i Ivana Buzuk Radoš dipl.ing. poljoprivrede.

„Cilj i svrha Natječaja za idejno hortikulturno-oblikovno rješenje Parka i dvorane Zrinjevac bilo je dobiti najbolje rješenje kojim bi se utvrdila organizacija i redizajn cjelokupnog javnog prostora, a prema programskom zadatku, općim, tehničkim i drugim uvjetima utvrđenima Natječajnim elaboratom“, stoji između ostalog napisano na web stranicama Grada Osijeka od strane  predsjednice ocjenjivačkog suda Ljiljane Belandžić, a vezano za izabrano rješenje.

„Rješenjem se predlaže prostor parka podijeliti na istočni dio sa karakterom ozelenjenog trga i zapadni sa karakterom gradskog parka povezanih velikim lukom u koji je uključeno urbano uređenje s interaktivnom fontanom koja označuje centar parka.

Rješenje respektira i afirmira postojeći dendrološki fond. Sva se postojeća vegetacija zadržava a današnjih 14 botaničkih vrsta obogaćuje se na preko 50 vrsta. Izabrane vrste drveća, trajnica, grmlja, trava i lukovica raspoređene su kao gredice ili slobodno stojeće, a slobodna se površina održava za rekreaciju ili odmor na travi.

Instalacijom “vertikalnog zelenila” uz pročelja i solarnim kolektorima kao energetski obnovljivim supstitutom ravnog krova definira se jedinstveni energetski pojas koji se nadovezuje na parkovno zelenilo. Dvorana se uključuje u park ne samo redizajnom pročelja već i novim sadržajima na plohama pročelja koje se koriste kao površine za vertikalne sportove: slobodno penjanje (free climbing) i vertikalni balet.

U Park se unose i drugi nesvakidašnji javni sadržaji osmišljeni kao različite atrakcije za djecu i odrasle: igralište s likovima i strojevima iz čarobnog svijeta Profesora Baltazara, gigantske knjige, didaktički dječji vrt u kojemu se sije žito i sadi povrće i cvijeće, dok je zimska atrakcija parka klizalište koje se montira na mjestu interaktivne fontane.

Rješenje respektira Prostorno plansku dokumentaciju, a predložene etape izgradnje i uređenja promišljene su na način kojim se sprječava moguća devastacija etapno uređenih dijelova parka prilikom zahvata na građevini športske dvorane.“

 

Objava  na stranicama www.osijek031.com o rezultatima natječaja

“Završen je natječaj za idejno hortikulturno-oblikovno rješenje parka i dvorane Zrinjevac. Na natječaju je pobijedila Renata Aleksa, čiji rad prema mišljenju peteročlanog ocjenjivačkog suda najbolje odgovara potrebama Osječana i zahtjevima današnjice. Natječaj je trajao od 25. srpnja do 26. listopada, a radove su prijavila tri autora.

– Bilo smo izuzetno zadovoljni sa sva tri rada. No, ipak, rad pod rednim brojem tri posebno se izdvojio. Riječ je o maštovitom i svježem urbanom rješenju, idealnom za prostor kao što je Zrinjevac, jednoznačnom i harmoniziranom odgovoru na postavljeni cilj i svrhu natječaja. Uz funkcionalnu i estetsku vrijednost, generira i novim vrijednostima, svaki put jednako primjerenima i privlačnima različitoj životnoj ili godišnjoj dobi – kaže Ljiljana Belajdžić, predsjednica ocjenjivačkog suda i dodaje da će pobjedničko idejno rješenje, nakon što s papira prijeđe u stvarnost, zasigurno oduševiti Osječane. Naime, ono će Zrinjevcu konačno dati sve one sadržaje koje bi kao športsko-rekreacijsko područje u središtu grada trebao imati. I puno više.

– Rješenjem se prostor dijeli na dva dijela. Istočni, s karakterom ozelenjenog trga, i zapadni, s karakterom gradskog parka, povezana velikim popločanim lukom (isječkom elipse). U park se unose i nesvakidašnji javni sadržaji osmišljeni kao različite atrakcije za djecu i odrasle smješteni u sam centar područja na zapadnom dijelu. U najvećoj je elipsi predviđeno igralište s likovima i strojevima iz čarobnog svijeta Profesora Baltazara, a u sjenama od kruna postojećeg drveća smještene su gigantske knjige (slikovnice) sa starim slavonskim pričama i legendama, pisane tako da ih s jednakom lakoćom čitaju i djeca i slabovidni. Posebna je atrakcija i didaktički dječji vrt, u kojemu se u sjeni procvjetalih voćaka sije žito te sadi povrće i cvijeće. Zimska je atrakcija klizalište koje se montira na mjestu interaktivne fontane u središtu parka – kaže Belajdžić, uz koju su u ocjenjivačkom sudu bili dipl.iur. Ivica Završki, dipl.agr. Stjepan Giesler, dipl.iur. Milan Kamenko i dipl.ing. Ivana Buzuk Radoš. Investitor projekta, Grad Osijek, autoricu najboljeg rada nagradit će s 30 tisuća kuna.

Na pročelju dvorane slobodno penjanje

Koncept uklapanja dvorane u park temelji se na redefiniranom prioritetu, funkciji i karakteru pojedinih pročelja. Tako će objekt sadržavati instalaciju “vertikalnog zelenila” i solarne kolektore te dekorativnu rasvjetu. Istočno je pročelje predviđeno za adrenalinske treninge u slobodnom penjanju, koji će biti pravi spektakl za prolaznike. Na stijenama ulaznog tornja glavnog pročelja ljeti će se organizirati spektakli vertikalnog baleta, koji mogu biti praćeni s platoa trga.

Više od 50 biljnih vrsta

Sva se postojeća vegetacija na Zrinjevcu zadržava, ali se u novoj organizaciji parkovnog prostora značajno povećava botanička raznolikost parka. Današnjih 14 biljnih vrsta obogaćuje se na njih više od 50. Izabrane vrste drveća, trajnica, grmlja, trava i lukovica bit će raspoređene kao gredice u obliku elipse ili slobodno stojeće gredice tako da se po cijelom parku protežu sunčana i sjenovita područja te da se slobodna površina održava za rekreaciju ili odmor na travi.

Tekst: Ivana Kukić Solar/Glas-Slavonije.hr
Foto: Zall Kopp/Foto-arhiv 031

Odgovori