‘Gospodarenje otpadom jedna od ključnih tema za ovu Vladu i za državu. To je gospodarsko pitanje, pitanje stvaranja novih radnih mjesta, pitanje racionalnog gospodarenja vrijednim sirovinama i resursima koji su vlasništvo svih nas. To je i pitanje kvalitete života, pitanje higijene. Želimo biti dobar gospodar i prestati zakopavati vrijedne sirovine na odlagališta. Želimo u sljedećih par godina udvostručiti broj radnih mjesta direktno zaposlenih u gospodarenju otpadom sa 6.000 na 12.000. Želimo omogućiti firmama koje posluju sa sirovinama i otpadom da povećaju broj zaposlenih, da investiraju. Želimo osigurati čist, siguran okoliš svima nama i našoj djeci. Ukratko, želimo gospodariti otpadom.’ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Ministar Zmajlović predstavio je danas što je sve napravljeno u posljednjih godinu i pol dana kako bi se riješili postojeći problemi i osigurao sustav gospodarenja ambalažnim otpadom u kojemu više neće biti mogućnosti za zloupotrebe, manipulacije i monopol.

Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u srpnju 2013. stvorene su pretpostavke za otvaranje tržišta i uspostavu tržišnih principa.

Uvodi se automatizacija po uzoru na najbolje europske i svjetske prakse, a to će rezultirati racionalizacijom u svim dijelovima sustava. Na većini mjesta za otkup ambalaže u Hrvatskoj uvest će se uređaji za kontrolu, brojanje, sortiranje i prešanje ambalaže. Time će se spriječiti pogreške pri brojanju koje su posljedica ljudskog faktora.

Uređaji će imati povratnu vezu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u koji će se u stvarnom vremenu prenositi podaci o količinama ambalaže i svi podaci će biti objedinjeni u registru svih dionika u sustavu. Time će se spriječiti manipulacije podacima o količinama. Procjena je da je do sada oko 40 % ambalaže prolazilo mimo sustava.

Zahvaljujući prešanju i baliranju smanjit će se volumen ambalaže što će dovesti do racionalizacije u troškovima prijevoza, a također i uštede na količini vreća u kojima se ambalaža prevozi.

Obavljeni su pregovori sa trgovačkim lancima te će prije ljeta krenuti pilot projekt uvođenja uređaja na otkupnom mjestu.

Do kraja 2014. godine uređaji za brojanje, sortiranje i prešanje ambalaže bit će uvedeni u barem trećinu od 1820 mjesta za otkup ambalaže na kojima je to moguće, prije svega zbog raspoloživog prostora. Tamo gdje je moguće, do kraja sljedeće godine uređaji će biti uvedeni u 90 % mjesta za otkup.

Ključni motivator i uvjet za kvalitetno provođenje svega ovoga je otkupna cijena ambalaže. Otkupna cijena PET, metalne (Al / Fe) i staklene ambalaže godinama je preniska.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od sada će otkupne cijene formirati sukladno tržišnim cijenama iz relevantnih izvora na EU tržištu. Pritom će se poštivati načelo blizine navedeno u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, kako bi se omogućilo tvrtkama u Hrvatskoj da zadrže i povećaju posao. Svjetska tržišna cijena umanjiti će se za očekivana onečišćenja, što je 15 % za PET i po 10 % za staklo i metal. Odluka je donesena danas i stupa na snagu 1. ožujka 2014. godine.

‘Samo zbog promjene cijene, u odnosu na 2013. godinu, očekuje se povećanje prihoda od prodaje ambalažnog otpada oporabiteljima za 15-20 milijuna kuna. To je jedan i pol do dva puta više nego do sada.’ – istaknuo je ministar Zmajlović.

Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom, PET-om, metalnom ambalažom i staklom, uspostavljen je da bi se ostvario cilj zbrinjavanja te ambalaže na način da ne završi u kanti s miješanim otpadom i na odlagalištu nego da se iskoristi njena vrijednost kao sirovine. Taj cilj je jednim dijelom ostvaren, ali, na žalost, na način da je usput došlo i do anomalija i zloupotreba u sustavu.

‘Zbog dosadašnjeg netransparentnog sustava u Hrvatskoj nije postojalo tržište, niti mogućnost da se ono razvije. Uveli smo promjene u zakonodavni okvir, restrukturirali Fond, pokrenuta je automatizacija prema modelima uspješnih europskih zemalja, a to će rezultirati racionalizacijom u svim dijelovima sustava. Podizanjem otkupne cijene napokon se stvara realno tržište sirovinama. Radit će se transparentno, po tržišnim uvjetima i prema jasno definiranim pravilima jednakima za sve.’ – zaključio je ministar Zmajlović.

 

Izvor: MZOIP, 12/2/2014