Poziv za predlaganje projekata za Nagradu Artur
Autor/izvor: DAZ 01/02/2014

Društvo arhitekata Zagreba u sklopu projekta ARTUR (Arhitektura i turizam) nastalog u suradnji s Institutom za turizam, Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, Društvom arhitekata Zadra, Društvom arhitekata Dubrovnika i Društvom arhitekata Istre raspisuje Poziv za predlaganje projekata za Nagradu Artur.

Svrha ovog poziva je identificiranje najboljih praksi, održivih i dobro planiranih, integriranih arhitektonskih realizacija. Posebna pažnja usmjerena je na projekte koji koriste participativne procese u pripremi i realizaciji intervencija, te uključuju lokalnu zajednicu, građane, turističke zajednice i druge organizacije, te podržavaju multidisciplinarni pristup.

Svrha programa ARTUR usmjerena je na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam, čiji su dugoročni ciljevi jačanje uloge dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i doprinosa drugih kulturnih djelatnosti i struka u održivom razvoju turizma.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju arhitekti, urbanisti, arhitektonski uredi, turističke zajednice, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, konzervatori, stručnjaci za zaštitu okoliša, privatni investitori i drugi dionici koji djeluju u prostoru arhitekture i turizma.

Poziv se odnosi na projekte koji promiču razvoj lokalne zajednice, doprinose kvaliteti turističkog prostora, koji potiču interdisciplinarnost i cjelovitost u procesu i planiranju prostora,  te očuvanju okoliša, a uključuje:

Urbanističke i adhitektonske realizacije  u turizmu (zgrade za turizam i slobodno vrijeme, resorte, plaže i plažne objekte),
Realizacije  u javnom prostoru – turistički teritorij – doprinos razvoju i održivosti turizma (javne prostore – rive, trgove, parkove, prostore za  kultura, sport i rekreaciju)
Turistički projekti (projekti lokalne uprave i privatnih investitora s konkretnim manifestacijama u prostoru (planerski/urbanistički ili arhitektonski)
Realizirana stručna istraživanja i publikacije vezane za arhitekturu i turizam

U razmatranje će se uzimati projekti koji su realizirani od početka 2000. godine do danas.

Stručni interdisciplinarni ocjenjivački sud vrši selekciju najboljih radova za izložbu ARTUR, te dodjeljuje nagradu ARTUR uzimajući u obzir slijedeće kriterije:

doprinos prepoznatljivosti, posebitosti, autentičnosti, identitetu hrvatske turističke ponude (regionalne karakteristike, suvremene interpretacije ali i očuvanje i revitalizaciju arhitektonske baštine)
doprinos kvaliteti prostora (kvalitetne dizajnerske, umjetničke, urbanističke i arhitektonske intervencije)
cjelovitost i interdisciplinarnost u procesu planiranja i realizacije, te  projekti koji uključuju stručnjake iz područja dizajna i arhitekture
očuvanje okoliša, ekološka osviještenost, društvena i ekonomska održivost
inovativnost i kreativnost u planiranju, pristupu i ponudi

Članovi ocjenjivačkog žirija su uvaženi stručnjaci iz područja arhitekture, turizma, razvoja destinacija, strateškog planiranja i medija:

Pieter Sanders,  Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske
Damir Ljutić, dipl. ing arh., Društvo arhitekata Zagreba
Dr. sc. Ivo Kunst, Institut za turizam
Vesna Rajković, dipl. ing arh. Ministarstvo turizma, Uprava za razvoj i konkurentnost turizma
Maroje Mrduljaš, dipl. ing arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Snježana Turalija, Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Dr.sc. Srečko Pegan, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Đuro Tomljenović, Hrvatska radiotelevizija

Prijedlozi projekata prijavljuju se od 01. veljače do 01. ožujka 2014. godine.
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na stranicama Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr. Popunjene prijavnice sa svim prilozima predlagatelji trebaju poslati na adresu artur@d-a-z.hr.
Dodjela Nagrade Artur održat će se u sklopu godišnje Konferencije Artur, 27. 03. 2014. u Zagrebu.