U Dubrovniku se 20. veljače 2014. u sklopu projekta “Baština – pokretač razvoja” održava radionica „Prezentacija EU i međunarodnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom“. Jednodnevna prezentacija je namijenjena predstavnicima zainteresiranih institucija, nevladinih organizacija iz Dubrovnika i Boke Kotorske te predstavnicima partnera i suradnika u projektu kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti koji imaju potrebu za saznanjima o međunarodnim standardima i metodologijama u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom. Cilj prezentacije je upoznati prisutne s hrvatskim zakonodavstvom u svjetlu obveze primjene EU konvencija u zaštiti i upravljanju kulturnom baštinom te dati osvrt na položaj kulturnih krajobraza u zakonodavstvu danas u Hrvatskoj s obzirom na međunarodne konvencije što treba doprinijeti uspješnijem procesu donošenja odluka u prekograničnom području. Predavanja su otvorena za javnost, a održavaju se 20. veljače 2014. od 10 do 15 sati u zgradi Sveučilišnog kampusa u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, u amfiteatru na I. katu. Više informacija i program dostupni su na stranicama projekta Baština – pokretač razvoja