OTVORENA SAVJETOVANJA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je javnu raspravu o Uredbi o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredbi o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama i Pravilniku o obveznom sadržaju i elementima projekata građevina. Više…

 

 

Izvor: MGIPU, 12/2/2014