Područni odbor Dubrovnik Hrvatske komore arhitekata organizira stručno predavanje Dragodid – gradimo u kamenu koje će se održati u četvrtak, 27. ožujka 2014. godine u 18,00 sati u Sveučilišnom kampusu na adresi Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku. Predavanje će održati Filip Šrajer, dipl.ing.arh.

Nastavno Vam donosimo sadržaj predavanja:
Kako popraviti ili izgraditi malu suhozidnu kućicu? Na primjerima obnove nekoliko takvih objekata na ljetnim studentskim radionicama udruge Dragodid, pokazat će se osnovni tehnički principi tradicijskog graditeljstva u kršu i donekle raspraviti perspektiva narodne graditeljske baštine istočne obale Jadrana.

U Programu stručnog usavršavanja predavanje se boduje dva (2) boda.
Kotizacija iznosi 120,00 kn (96,00 kn + PDV).

Prijave je moguće izvršiti na web stranici HKA pod

http://www.arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/prijava-na-skupove/

ili putem prijavnice.

Prijavnica-u doc formatu

Upute za uplatu možete naći ovdje.