U četvrtak, u dvorani HKIG, Ulica grada Vukovara 271/I, Chromosov toranj, Zagreb, održalo se Stručno predavanje pod nazivom “Održiva krajobrazna arhitektura“. Stručno predavanje održalo se u suradnji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (HSZG) i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata (HDKA).

Osnovne informacije o zelenoj gradnji i pozdravni govor održala je Dubravka Nižetić iz Savjeta za zelenu gradnju (HSZG), dok je uvodni govor održao Mario Jukić, Predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata (HDKA).

Nešto više o Suvremenim tendencijama u krajobraznom oblikovanju rekla je Iva Rechner s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za vrtnu umjetnost, ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu.

O Revitalizaciji povijesnog perivoja s obzirom na principe zelene gradnje nešto više rekao je Boris Gerenčević iz  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije dok je Ines Hrdalo sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu nešto više rekla o Ulozi zelenih sustava u održivim urbanim sredinama.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju osnovan je u ljeto 2009. sa svrhom poticanja i provođenja promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u Hrvatskoj i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti.

Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj.

Savjet za zelenu gradnju danas ima 100 članova iz redova vodećih tvrtki u projektiranju, proizvodnji građevinskog materijala i opreme, financiranju i izvođenju građevinskih projekata, tvrtki specijaliziranih za tehnologiju energetske učinkovitosti, alternativnih izvora energije, upravljanje i održavanje zgrada, zatim udruge, obrazovne institucije, banke, veleposlanstva, gospodarske komore, savjetnici i ovlašteni arhitekti i krajobrazni arhitekti.

 

Izvor: dalje.com, 18/3/2014