Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Odbor za krajobraznu arhitekturu HKA su 29. i 30. svibnja 2014., u prostorijama DAZ-a, na Trgu bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb, su održali Međunarodni stručni skup krajobraznih arhitekata “Krajobraz-krajina-pejzaž”, gdje su stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, dali pregled položaja struke u pojedinim segmentima njena djelovanja.

Cilj skupa, a koji je na zadovoljstvo svih prisutnih i postignut, bilo uspostaviti međusobni dijaloga te razmijeniti iskustava susjednih država i strukovnih udruženja krajobrazne arhitekture te stvoriti zajedničke zaključke u svrhu poboljšanja trenutnog stanja u struci.
Skup je otvorio predsjednik HDKA, g. Mario Jukić, a prisutne su pozdravili i predsjednik HKA, g. Tomislav Čurković te prof.dr.sc. Sonja Jurković i prof.dr.sc. Branka Aničić koje su u svojim pozdravnim govorima dale i kratki pregled povijesnih zbivanja od vremena uspostave prvih društva krajobraznih arhitekata na ovim prostorima do danas.

Predsjednik HDKA, gdin. Mario Jukić

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata, gdin. Tomislav Ćurković
Predstavnici društava krajobraznih arhitekata Slovenije, Srbije i Hrvatske iznijeli su stanje i problematiku u radu društava danas te ciljeve za budućnost. Zaključak ovog dijela predavanja je da je stanje uvelike slično u sve tri države: nepriznavanje struke u relevantnom zakonodavstvu, suradnja sa srodnim strukama, problemi sa financiranjem i dr.; a u ostvarenju zacrtanih ciljeva možemo pomoći razmjenom iskustava, povezivanjem sa društvima izvan granica.

Prof. dr. sc. Branka Aničić, predstojnica Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost Agronomskog fakulteta u Zagrebu

 

 
Drugi dan skupa bio je podijeljen u četiri sesije na kojima su obrađivane teme skupa sa predavačima iz svih zemalja sudionica, a čije prezentacije su dostupne niže u tekstu.
Posjećenost skupa oba dana je bila izrazito dobra, a predavanja su u bodovana u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja HKA-a.

Više o predavačima i temama koje su izlagane možete naći na sljedećem linku OVDJE.

 

 

 “Predstavljanje strukovnih udruženje”

1. Mario Jukić, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata_pdf o HDKA
2. Nevenka Žvokelj, predsjednica Društva krajinskih arhitektov Slovenije, pdf. o DKAS
3. Dušan Todorović, predsjednik Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, pfd. o UPAS
„Uporište krajobrazne arhitekture u zakonskoj regulativi“
1. M. Sc. Ljiljana Tubić (UPAS) – „Pejzažna arhitektura u zakonskoj i planskoj regulativi i njihova korelacija“
2. Dr.sc. Goran Andlar (HDKA) -„Registar ruralnih krajobraza primorske Hrvatske – primjer provedbe mjera Europske konvencije o krajobrazu“
3. Izidor Jerala, univ. dipl.inž.kraj.arh. (DKAS) – „Pejzažna arhitektura i regulativa prostornog planiranja u Sloveniji“
„Krajobrazna arhitektura u planiranju“
1. Mr. sc. Vesna Koščak Miočić Stošić (HDKA) -„Provedba krajobraznih politika u Republici Hrvatskoj, stanje i mogućnosti“
2. M. Sc. Anica Teofilović (UPAS) -“Planiranje prostora i pejzažna arhitektura: stanje i perspektive”
3. M. Sc. Petra Krajner (DKAS) -“Planiranje prostora i krajinska arhitektura: stanje i perspektive”
„Krajobrazna arhitektura u projektiranju“
1. Saša Piano, uni.dipl.inž.kraj.arh. (DKAS) – „Krajinsko arhitekturno projektiraje v Sloveniji – od ideje do izvedbe“
2. Dr. sc. Iva Rechner (HDKA)- „ Krajobrazna arhitektura u sustavu građenja u Republici Hrvatskoj – oblikovanje“
3. M. Sc. Dragan Vujičić (UPAS) -„Praksa pejzažnog projektovanja u Srbiji“
„Održavanje objekata krajobrazne arhitekture“
1. Dušan Todorović, dipl.inž.pejz.arh. (UPAS) – „Održavanje javnih objekata pejzažne arhitekture, na primeru Beograda“
2. Irena Rozman Fattori, uni.dipl.inž.kraj.arh. (DKAS) -“Časovna dimenzija krajinsko arhitekturnih projektov skozi prakso vzdrževanja – izkušnje v Sloveniji”
3. Maja Perović, mag.ing.prosp.arch. (HDKA) -“Održavanje zelenih površina u Gradu Zagrebu”

 

 

 

Izvor: HDKA, 10/6/2014