Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) objavljuje N A T J E Č A J za izbor predavača s područja Republike Hrvatske za cjelogodišnji edukacijski program Green Building Professional 2014/2015

Natječaj se službeno objavljuje dana 23. srpnja 2014. na web stranicama HSZG, www.gbccroatia.org. Detalje natječaja kao i opis modula u sklopu kojih možete biti predavač pronađite u nastavku.

Rok za podnošenje prijave je 45 (četrdesetpet) dana od dana objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se preporučenom poštom na adresu, Ulica grada Vukovara 274/1, HR-10000 Zagreb ili e-mailom na adresu: info@gbccroatia.org

Kontakt osoba za dodatne informacije je Dubravka Nižetić, voditeljica ureda
T: 01/4886 296 ili e-mailom na dubravka.nizetic@gbccroatia.org

Natječaj predavači. pdf
Opis modula .pdf