Dvogodišnja suradnja Narodnog sveučilišta Dubrava i Studija krajobrazne arhitekture pri Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu rezultirala je studentskim projektima krajobraznog uređenja pod nazivom „Mapiranje Dubrave – Nevidljivi kvart“.

Svrha radionica takvog tipa je upoznati studente krajobrazne arhitekture i širu javnost sa specifičnim prostornim problemima koji se pojavljuje u zagrebačkom naselju Dubrava. Unatoč svim poteškoćama nagloga širenja grada koje su zahvatili urbano tkivo naselja zadržani su vrijedni elementi zelenog sustava koji se ovim projektima žele naglasiti, unaprijediti i sačuvati. Problemi se odnose na vizualne, kulturne i društvene kvalitete navedenog prostora, a prva radionica koja obrađuje navedenu problematiku  održana je u svibnju 2013. godine pod nazivom:

Zelena zona Trnava – smjernice za buduće planiranje i uređenje

Prostoru uz potok Trnavu specifičan je zbog dodirivanja urbanog i peri-urbanog sustava zelenila. Sustav je kompleksan i cjelovit, a ujedno i ugrožen nekontroliranim procesima širenja grada/naselja.

Analizom stanja i aktivnosti uz potok Trnavu u konačnici su utvrđene karakteristične zone problemskog područja:

– Urbani vrtovi

– Konfliktna zona stihijske gradnje i livade

– Rekreacijsko komunikacijski sustav

– Botaničko-edukacijski vrt

Rezultat radionice bila je izložba plakata u sklopu manifestacije „Dana Dubrave“ koja je primila pozitivne kritike od strane lokalne zajednice.

 

Druga radionica pod nazivom Prijedlog uređenja prostora oko Kulturnog centra Narodnog sveučilišta Dubrava održana je u lipnju ove godine.

Prostor uz Kulturni centar Dubrava sagledan je kao potencijal centralnog prostora okupljanja stanovnika naselja u ulozi „zelenog trga“. Trenutna oblikovna situacija cijelog područja je nereprezentativna i neodređena zbog nedovršenog objekta u ruševnom stanju koji je fizički vezan za zgradu KCD. Novim prijedlogom i smjernicama uređenja sadašnjeg zapuštenog objekta moguća je korelacija s postojećim funkcijama KCD u nadopuni sadržaja ugostiteljske namjene – restorani, kafići, umjetničke namjene – galerije, ateljei i znanstvene namjene. Sadržaji u otvorenom prostoru proizašli su iz postojećih funkcija KCD i prijedloga novih funkcija zapuštenog objekta čime je stvoren prostorni potencijal sa svrhom reprezentativnosti i mogućnošću održavanja  različitih događanja i manifestacija vezanih za program KCD, naselja Dubrava i grada Zagreba.

Rezultat druge radionice je prijedlog uređenja prostora KCD s pripadajućom maketom koja je izložena u sklopu manifestacije „Dani Dubrave“ . Također u sklopu te iste manifestacije održana je i radionica s djecom pod vodstvom studentica krajobrazne arhitekture gdje su nastale četiri makete dječjeg poimanja otvorenog prostora KCD.

 

 

VODITELJI RADIONICA:

Ivana Golub, mag.ing.prosp.arch.  (I. i II. radionica)
dr.sc. Goran Andlar, mag.ing.prosp.arch. (I. i II. radionica)

 

Stručno vodstvo: Denis Marohnić, etnolog i povjesničar umjetnosti  (I. radionica)

 

STUDENTI:

Jelena Lužić (I. radionica)

Matea Šeruga (I. radionica)

Maja Turković (I. radionica)

Mateja Leljak  (I. i II. radionica)

Mihaela Meštrović (II. radionica)

Sanja Siročić (II. radionica)

Petra Pavleka (II. radionica)

Ivana Pavleka  (II. radionica)

 

ORGANIZATOR RADIONICA:

Narodno sveučilište Dubrava u Zagrebu

Voditelj projekta: Maja Marohnić, viši stručni suradnik (I. i II. radionica)

Za izdavača: Ivica Rubić, ravnatelj  (I. radionica)

Šturlić Željko, ravnatelj (II. radionica)

 

SURADNJA:

Studij krajobrazne arhitekture, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu