Na temelju članka 36. Statuta Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata 30. srpnja 2014. donio je odluku o sazivanju 6. izborne Skupštine HDKA O/04-07/14. Kandidacijski postupak započeo je 2. kolovoza i traje od 16. kolovoza, odnosno temeljem odluke O/04A-08/14 kandidacijski postupak produžen je do 30. Kolovoza 2014. godine. Na temelju prijava utvrđene su kandidacijske liste te su javno objavljene na web stranicama HDKA 5. rujna 2014. Glasovanje je provedeno putem glasačkih listića od 8.-12. rujna 2014. te je glasalo pedesetpet (55) članova s pravom glasa.

6. izborna Skupština HDKA održana je jučer, 15. rujna 2014. te su brojanjem glasova utvrđeni sljedeći rezultati:
– Lista A: 32 glasova, odnosno 64% glasova.
– Lista B: 18 glasova, odnosno 36% glasova

Stoga se utvrđuje da je većinom glasova na Izborima za Upravni odbor pobijedila lista A, u sastavu:

– Mario Jukić – predsjednik
– Andrea Knez – potpredsjednica
– Barbara Klemar – tajnica
– Danijela Jurić – članica
– Lana Mesić – članica
– Ivana Miletić – članica
– Momir Pavletić Slobođan – član