O/04B-09/14
Zagreb, 08. rujna 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata donosi sljedeću

ODLUKU
o sazivanju 6. izborne Skupštine HDKA

1. IZVJESTAJ O RADU 2010.-2014.
2. FINANCIJSKI IZVJESTAJ – prezentirat će se na sjednici Skupštine