U subotu 11. travnja 2015. prijepodne na livadi sjeverno od Benecekovićeve ulice u Zagrebu, udruge ZaKaj? Za Kajzericu! i Parkticipacija, te platforma 1POSTOZAGRAD, projekt Ars Publicae i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata pokrenuli su inicijativu za park na Kajzerici.

Kajzerica je kvart bez javnog parka, a prostor livade uz Bencekovićevu ulicu jedina je preostala zelena površina na Kajzerici gdje bi se mogao formirati javni park. Prostor se nalazi na idealnoj lokaciji, u sredini stambenog i najgušće naseljenog dijela naselja, a u urbanističke planove upisan je pod društvenom namjenom. Po vlasničkoj strukturi dijelom je u gradskom, republičkom i privatnom vlasništvu.

S obzirom da je Kajzerica naselje s više od 5 000 stanovnika, a nema javni park, inicijativa traži da gradska uprava pokrene postupak otkupa ili zamjene zemljišta za potrebe javnog parka, te prenamjene sadašnje livade iz društvene u zelenu namjenu (Z1 / javni park). Javni park trebao bi zauzimati čitavu površinu sadašnje livade, odnosno tamo se ne bi trebalo ništa graditi.

Budući javni park na Kajzerici trebao bi biti uređen temeljem javnog krajobraznog natječaja, baziranog na programu koji uključuje bitne iskorake od dosadašnje prakse uređenja javnih parkova u Zagrebu. Kompetentan žiri bi morao uključivati krajobrazne arhitekte, a u programskom smislu inicijativa traži da javni park na Kajzerici na predloženoj lokaciji uz uobičajenu komunalnu opremu treba sadržavati i elemente trga (koji momentalno kvartu također nedostaje), urbani voćnjak, street workout park, senzorni park, veliko dječje igralište, manju vodenu površinu, pumpu s besplatnom pitkom vodom, te javnu rasvjetu prilagođenu smanjenju svjetlosnog onečišćenja.

Kajzerica nema javni park, a javni park jest javni interes. Stanovnici kvarta započinju javnu kampanju s ciljem da se jedini preostali slobodan zeleni prostor na Kajzerici proglasi javnim parkom i osmisli prema stvarnim potrebama i željama zajednice.

 

Izvor : DAZ, 20/4/2015