Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju priliku utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva.

Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj mjeri ovisi o izravnoj uključenosti stanovnika ruralnih područja.

Ruralne zajednice i njihovi članovi nisu samo primatelji vladinih potpora, već trebaju postati aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe politike ruralnog razvoja na svom području.

Cilj nacionalnog ruralnog parlamenta je čuti i uvažiti glas ruralnih zajednica. Ruralni parlamenti europskih zemalja postaju istinski izraz participativne demokracije.

Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju priliku utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva.

Organizacije civilnog društva – pokretači i organizatori ruralnih parlamenata

Ruralni parlamenti (RP) su redovita godišnja ili dvogodišnja događanja u Švedskoj, Estoniji, Mađarskoj, Finskoj, Slovačkoj i Nizozemskoj. Švedska je organizirala prvi RP još 1989., Estonija 1996. Posljednjih su godina ruralne parlamente organizirale Slovenija i Latvija, a Škotska je to učinila ove jeseni. Europske mreže za ruralni razvoj PREPARE i ERCA potaknule su održavanje Europskog ruralnog parlamenta (ERP) u domaćinstvu Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća (EGSO) u Bruxellesu u studenom 2013. Sljedeći će se održati u jesen 2015.

Više o skupu OVDJE!

 

 

Hrvatski ruralni parlament_program_FINAL

Hrvatski ruralni parlament_program_FINAL