Rezultati natječaja za spomen obilježje djeci poginuloj u Domovinskom ratu
Autor/izvor: DAZ / Ministarstvo branitelja 16/04/2015

Ministarstvo branitelja objavilo je rezultate natječaja za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

INVESTITOR I RASPISIVAČ  natječaja je:
Ministarstvo branitelja, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb
OIB: 95131524528
Tel: 01 /2308-833, 01 /2308-524, Fax: 01/2308-894
Internetska adresa: www.branitelji.hr
Adresa elektroničke pošte: natjecaj@branitelji.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Predrag Matić

U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi, Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je:
Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 01/75866788318
Tel: 01/777-21-06, Faks 01/455 10 12
Internetska adresa: www.gin.hr
Adresa elektroničke pošte : studioa@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja je: direktor Bogomir Hrnčić, dipl. ing. arh.

VRSTA NATJEČAJA: Javni, otvoreni, u jednom stupnju i anonimni, za izradu idejnog likovnog, arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja.
Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 43/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:
Vesna Nađ, dipl. iur., zamjenica ministra, Ministarstvo branitelja
Akademkinja Marija Ujević Galetović, akad. kip., HAZU
Prof. Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet
Prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti
Tonko Zaninović, dipl.ing.arh., Hrvatska komora arhitekata
Josip Zanki, akad. slikar, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Julijana Rosandić, predsjednica, Zajednica udruga civilnih stradalnika Dom. rata Hrvatske

Zamjena članova Ocjenjivačkog suda:
1.   Rašeljka Bilić-Boras, dipl. pov. umj., Ministarstvo kulture
2.   Adriana Pozojević, dipl.ing.arh, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Stručni savjetnici:
1.   Ivana Posavec Krivec, dipl. iur., Hrvatski Sabor
2.   Hrvoje Andrić, prof., dogradonačelnik, Grad Slavonski Brod

Tehnička komisija:
1.   Biljana Brebrić, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.
2.   Ivanka Bušić, dipl. sociolog, voditeljica službe, Ministarstvo branitelja

Tajnica natječaja:
1.   Ana-Marija Ćosić, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.

Natječaj je objavljen  u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Ministarstva branitelja http://www.branitelji.hr ili https://branitelji.gov.hr

U propisanom roku, do 16.03.2015. do 16.00 sati, u prostorijama Ministarstva branitelja neposredno je predano ili poštom zaprimljeno trideset i osam (38) radoa, jedan (1) je zaprimljen nakon roka, 17.03.2015. u 08.20 sati putem City EX. Ukupno je predano trideset i devet (39) radova.

Na trećem sastanku ocjenjivačkog suda održanom 27. ožujka 2015. godine s početkom u 13,00 sati u maloj dvorani Ministarstva branitelja gdje su prenijeti svi natječajni radovi donesena je odluka o dodijeli nagrada.

Nagrađeni radovi:

1. nagrada u neto iznosu 50.000,00 kn – rad broj 17
Autori: Petar Dolić
              Petra Tončić Lipovščak

 

pobjednik

Više o ostalim radovima i nagradama