Izbori za članove Skupštine Hrvatske komore arhitekata trajali su od 19. lipnja do 03. srpnja 2015. godine.

Izborna komisija u sastavu Branimir Bilušić, ovl.arh., predsjednik komisije, Tihomil Kreitmayer, ovl.arh., Vedran Duplančić, ovl.arh., Dragana Milenković, ovl.arh. i Brankica Petrović, ovl. arh., utvrdila je temeljem rezultata izbora provedenih u područnim odborima, jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine HKA ( prema abecednom redu prezimena ) :

Temeljem čl. 30. Pravilnika o izborima HKA, prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora može podnijeti svaki birač za svoju izbornu jedinicu.

Prigovor iz prethodnog stavka podnosi se Izbornoj komisiji u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborna komisija dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana dostavljanja prigovora, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nema žalbe.

Izborna komisija HKA

 

hka1

hka2