Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata (HDKA) poziva autore i kreativne timove da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. Idejna rješenja se dostavljaju do 10. prosinca.

Autoru najuspješnijeg rada (pobjedniku Natječaja) će se dodijeliti novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna netto. Naručitelj će nagradu isplatiti u roku od 30 dana od dana kada autor pobjedničkog rada dostavi pripreme za tisak, otvorene datoteke (.ai, .eps ili neki sličan format) te ostale verzije materijala (.jpg) navedenih u Projektnom zadatku ovog Natječaja, napravljene u dogovoru s Naručiteljem.

 

viz za natjecaj

Natječajno povjerenstvo čine svi rukovodeći članovi Naručitelja. Natječajno povjerenstvo će odluku o najboljem idejnom rješenju donijeti najkasnije do 20. prosinca 2015. Svi Natjecatelji će o vlastitom rezultatu biti obaviješteni putem e-maila. Naručitelj će s autorom čije je idejno rješenje odabrano sklopiti ugovor o izradi izvedbenog rješenja i ustupanju prava na korištenje autorskog djela. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih rješenja te ponavljanja Natječaja o čemu će svi Autori biti obaviješteni putem e-maila.

Idejno rješenje prema grafičkim standardima treba sadržavati:
1. Logotip
•  prijedlog osnovnih grafičkih standarda logotipa i njihovi međusobni odnosi u varijanti skraćenog i punog nazivana hrvatskom i engleskom jeziku (Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, HDKA, Croatian Association of Landscape Architects, CALA)
2. Karakteristične boje i tipografije
3. Primjeri primjene
•  memorandum na A4 papiru
•  vizitka
•  pečat
•  aplikacija na web stranicu HDKA
•  majica
•  profilna fotografija Facebook stranice

Prilikom ocjene natječajnih radova Povjerenstvo će najprije vrednovati usklađenost s uvjetima ovog Natječaja te umjetničku vrijednost rješenja prema sljedećim parametrima:
•  kvaliteta i originalnost predloženog rješenja,
•  prepoznatljivost predloženog rješenja
•  preglednost i razumljivost rješenja
•  jasnoća, logičnost i funkcionalnost rješenja u skladu s djelatnosti Naručitelja
•  ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima

 

Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-uili USB stickuu .pdf formatu) se predaju u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom autora ili nekim drugim prepoznatljivim znakom koji odaju identitet autora neće biti razmatrani. Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena samo šifrom u kojoj se nalaze podaci o autorima te ostala potrebna dokumentacija – Obrazac A, Obrazac B i Obrazac C.

Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad postaje vlasništvo Naručitelja, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja autora. Autor natječajnog rada je dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Naručitelja (OBRAZAC B). Autori su dužni dostaviti i dokaz (potpisanu Izjavu) o autorstvu natječajnog rada (OBRAZAC C).

 

Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na adresu zaključno s 10. prosincom 2015.:

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata
Meksička 1
10 000 Zagreb
s oznakom (za HDKA natječaj)


Rok za pitanja natjecatelja je do 25.11.2015., na hdka@hdka.hr ili putem privatne facebook poruke.

 

Obzirom da je Društvo nevladina i neprofitna organizacija te djeluje kroz aktivne članove kojih nije velik broj, nije u mogućnosti ponuditi veću novčanu nagradu. Društvo se  nada da će natječaj naići na odaziv svih onih koji žele podržati struku krajobraznih arhitekata te dati svoj doprinos u vidu sudjelovanja na natječaju.

 

Više o detaljima i uvjetima natječaja možete saznati na LINKU!

 

Upravni odbor HDKA
Meskička 1
10 000 Zagreb
hdka@hdka.hr
www.hdka.hr