Danas, 15.2.2016. u 19.sati u Galeriji Modulor, Centar za kulturu Trešnjevka, Park stara Tešnjevka 1, Zagreb, otvara se izložba arhitekta Mladena Perušića.

Povijesni graditeljski sklop Grad mladih Granešina, izgrađen 1948. -1951. godine kao Pionirski grad, jedinstveni je sačuvani primjer naselja specifične javne namjene i arhitekture iz prvih poslijeratnih godina u gradu Zagrebu. Koncept pejsažne urbanističke kompozicije i arhitektura, urbanista Josipa Seissela i arhitekta Ivana Vitića, inspirirani su ambijentom okolnih podsljemenskih naselja.

grad mladih

Prizemni slobodnostojeći stambeni paviljoni, škola, restoran i hotel, prilagođeni su konfiguraciji terena. Hortikulturno uređenje projektirali su arhitekti Zvonimir Frölich i Pavao Ungar. U realizaciji ovog projekta postignut je sklad izgrađenoga i neizgrađenoga, odnosno zelenila i dispozicije sadržaja pri čemu je stvorena jedinstvena cjelina prirodne i arhitektonske komponente. Kompleks Grada mladih sačuvan je kao cjelina u izvornom stanju i stoga je dječje naselje upisano u Registar kulturnih dobara.

Na izložbi pod autorstvom arhitekta Mladena Perušića (koji je i vodio obnovu objekata kompleksa) moći ćemo dobiti uvid u proces njegove gradnje, zaštite i obnove.

Mladen Perušić, dipl.ing.arh.,uže područje rada: konzervatorski projekti i konzervatorski nadzori nad radovima obnove kulturnih dobara. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje je bio asistent na katedri za Povijest arhitekture i umjetnosti 1970.-1978. Autor je projekata i realizacija kompleksa i objekata društvene (o.š. Malešnica), športske (ršc Jarun ’87.) i stambene namjene. U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 1991.-2010. načelnik odjela za konzervatorsko-projektnu dokumentaciju, gdje je radio na dokumentiranju, izradi smjernica i konzervatorskih projekata i vođenju konzervatorskih obnova povijesnih građevina i složenijih zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara u Zagrebu. Bio je voditelj jedne od četiri Posebne komisije, Ministarstva kulture, za popis i procjenu ratnih šteta na spomenicima kulture sa sjedištem u Zagrebu, (sz Hrvatska) 1991.-1995. U Društvu arhitekata Zagreba, predavač i s Ksenijom Petrić voditelj sekcije Arhitektura i naslijeđe 2010.-16. Dobitnik Nagrade Vicko Andrić Ministarstva kulture 2014., za godišnje ostvarenje – Obnova Umjetničkog paviljona u Zagrebu,

Foto:infozagreb.hr

Izvor:cekate.hr, 15.2.2016.