J A V N I P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Osoba se prima na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Ured za zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša – 1 polaznik/ca.

Više

Izvor:burzarada.hzz.hr